Istraga zbog “švajcaraca”

Dodajte komentar

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) formiralo je predmet koji je u fazi vještačenja, a koji se odnosi na krivične prijave podnijete protiv odgovornih u Hipo Alpe Adria banci (sada Adiko banka) zbog kredita odboravanih sa valutnom klauzulom vezanom za švaj carski franak.

O formiranju predmeta Vrhovni državni tužilac (VDT) Ivica Stanković pismeno je obavijestio poslanike skupštinskog Odbor za ekonomiju.

Skupština je krajem jula usvojila zaključke odbora u vezi primjene zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure od kojih su najvažniji da VDT i specijalni tužilac dostave pisanu informaciju o njihovom postupanju povodom četiri krivične prijave protiv odgovornih u ovoj banci, a predsjednik Vrhovnog suda da dostavi informaciju o razlozima odugovlačenja sudskog postupka koji su klijenti pokrenuli u maju 2013. godine.

Predsjednik odbora Aleksandar Damjanović tražio je od Stankovića i predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice da obavijeste poslanike šta su uradili povodom ovih zaključaka.

“SDT-u su podnijete kri vične prijave od strane nekoliko fizičkih lica korisnika kredita protiv odgovornih u banci zbog krivičnog djela povezanih sa odobravanjem kredita u švajcarskim francima. SDT sprovodi izviđaj ne radnje po tim krivičnim prijavama koje su objedinjene radi zajedničkog odlučivanja”, objasnio je Stanković u dopisu u koji “Vijesti” imaju uvid.

Tužilaštvo je prikupilo dokumentaciju od Poreske uprave Centralnog registra privrednog suda, javnog izvršitelja, dokumenataciju po zaključenim ugovorima o kreditu od banke i faktoring kompanije Heta.

U predmetu je donijeta naredba za vještačenje, kao i dopuna naredbe kojom je angažovan tim vještaka radi utvrđivanja činjenica vezanih za kreiranje spornog proizvoda (kredita sa valutnom klauzulom), plasiranja tih kredita, ustupanja kreditinih potraživanja Heti ili trećim licima, postupanja po zakonu o konverziji i drugih pitanja značajnih za donošenje odluke po podnijetim krivičnim prijavama. Banka je podnijela zahtjev za izuzeće jednog broja vještaka.

SDT je odlučilo po zahtjevu za izuzeće.

“Premet je u fazi vještačenja”, naveo je Stanković.

Medenica još nije izvijestila poslanike šta je urađeno shodno skupštinskom zaključku koji se odnosi na Vrhovni sud.

Izvor: Vijesti

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *