Naziv medija: Bankar.me

Adresa elektronske pošte: [email protected]

Internet stranica: https://bankar.me/

Naziv osnivača medija: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “WEB MEDIA GROUP” PODGORICA

Vlasnička struktura – 100% udjela Milovan Novaković

Sjedište osnivača medija: SERDARA JOLA PILETIĆA BR. 8/1, PODGORICA, CRNA GORA

PIB osnivača medija: 03225879

Izvršni direktor: Nikola Kostić

Glavni i odgovorni urednik: Duško Obradović

Tel: 068 431 746

e-mail: [email protected]