Investitor nelegalnog kompleksa pored Ljubovića prijavio stanare legalne zgrade, katastar i NVO Kanu

Dodajte komentar

Žabljačka kompanija PS Gradnja, vlasništvo Dejana Petričevića, podnijelaje krivičnu prijavu protiv izvjesnih službenika Uprave za katastar i državnu imovinu područnajedinica Podgorica i protiv drugih lica stanara zgrade V&B Invest u Ulici Vorena Vitnija (podgoričko naselje Ljubović), u dijelu upisa zajedničke nedjeljive svojina na katastarskoj parceli na kojoj je izgrađena predmetna zgrada. Krivična prijava stanarima zgrade V&B Invest, kako smo saznali, odnosila se i na unošenje panike stanarima Petričevićeve zgrade.

Podsjećamo da mediji već duže pišu kako Petričević nema građevinsku dozvolu za spornu zgradu, ali zato ima rješenje o rušenju, koje je izdalo Ministarstvo ekologije i prostornog planiranja.

Stanari davali izjave

Petričević je krivičnu prijavu podnio i protiv NVO Kana, ko ako ne arhitekt”, zbog remećenja javnog reda i mira.
Stanari zgrade V&B Invest, koja ima svu urednu dokumentaciju i dozvole, kazali su Pobjedi da su povodom te krivične prijave davali izjave u policiji u junu, julu i avgustu ove godine. Izjave su, kako su nam kazali, davali i službenici Uprave za katastar i državnu imovinu, kao i članice NVO Kana.
Oni su kazali da još nijesu odlučili o narednim koracima, a da navode krivične prijave ostavljaju na ocjenu nadležnim državnim organima.
Iz Uprave za katastar i državnu imovinu medijima su ranije kazali da je Petričevićeva zgrada upisana u katastar na osnovu zahtjeva te firme na osnovu građevinske dozvole iz 2014, koja je izdata za garaže u suterenu objekta. Za prizemlje, pet spratova i mansarde takva dozvola nije izdata. Stanari susjedne, legalne zgrade V&B Investa, koja je useljena 2016, su ranije više puta upozoravali da, zbog toga što je sporna lamela upisana na istu parcelu (3827/7, KO Podgorica III) svi njihovi stanovi imaju teret i ograničenje. Izgradnja spornog stambenog bloka Petričevića, poznatog kao lamele B, C i D, počela je 2017. Lamele su izgrađene na urbanističkim parcelama 130 i 51 i doslovno su naslonjene na objekat V&B Investa (UP 46). Sporna zgrada u list nepokretnosti upisana je kao zgrada 2, dok se legalna, zgrada V&B Investa, u istom LN vodi kao zgrada 1.

Dozvola samo za garaže

-Ovom organu se zahtjevom br. 9211/21 obratila ‘PS Gradnja’ za upis dijela nelegalnog objekta na katastarskoj parceli 3827/7 KO Podgorica III u naselju Zabjelo. Uz zahtjev je dostavljen ovjereni geodetski elaborat zaveden pod brojem 2656/21 sa spiskom prijava ovlašćene geodetske agencije ‘Geo Sistem’ d.o.o, kao i izjave za upis u postupku legalizacije UZZ 612/2021. Pored navedenog, dostavljena j e građevinska dozvola, rješenje br. UP 09-361/14-148 od 27. 10. 2014. godine Sekretarijata za planiranj e i uređenje prostora i zaštitu životne sredine kazali su ranije iz Uprave za katastar. Dodali su i da je objekat izgrađen spratnosti S+P+5+M (suteren, prizemlje, pet spratova, mansarda), da posjeduje građevinsku dozvolu za garažekoje se nalaze u suterenu.

-Što se utvrđuje na osnovu rješenja Sekretarijata… dok za ostale etaže objekta nema građevinske dozvole. U građevinskoj dozvoli se navodi da se izdaje za izgradnju prve faze – garaže objekta kolektivnog stanovanja sa djelatnostima, na UP 47, 48, 49, 51 i 130, koje čine predmetno zemljište u KO Podgorica III. Na osnovu priložene dokumentacije, ovaj organ je ocijenio da su ispunjeni uslovi za primjenu člana 64A Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, paje donijeto rješenje 28. 7. 2021. kojim se dozvoljava upis, odnosno razrada predmetnog objekta sa teretima nema dozvolu za dio objekta za koji nije izdata građevinska dozvola, a to su cjelokupni spratovi P, P1, P2, P3, P4, P5 i M kazali su iz katastra.

Teret

Stanari legalne zgrade na koju je objekat PS Gradnje naslonjen su uvidom u katastar utvrdili su da su tri nelegalne lamele upisane na katastarsku parcelu njihove zgrade. U praksi, kako su pojasnili, to znači da ako bi neko od njih pokušao da proda svoj stan, za taj stan se sada vezuju brojna ograničenja i tereti, koji nijesu postojali u vrijeme kada su kupovali stanove. Dodaju i da zbog toga stanovi u koje su uložili ozbiljan novac, danas ne vrijede ništa, a da je zaključak da bi i drugi građani trebalo da redovno provjeravaju imovinska stanja: jer sudeći prema postupcima Katastra – potpuno je legalno i ispravno da vam se komšija upiše među vlasnike vaše kuće i vaše parcele, a da vi o tome pojma nemate.

Kazali su i da “zahvaljujući kreativnosti investitora i neimara koji su ‘nabili’ tri zgrade okrenute jedna drugoj na parceli od 300 kvadrata” i time dodatno unizili i njihovu imovinu, niko od kupaca stanova u spornim zgradama neće vidjeti sunce iz svojih stanova.

-Dijeliće iste probleme kao i svi stanari ovog bloka, osim što su dali novac za nelegalno izgrađene stanove. Dvorište puno smeća, neograđeno gradilište, silosi za pijesak i cemenat, građevinske skele koje vise godinama nad glavama djece koja se igraju u parku pored, kamioni i bageri koji blokiraju saobraćaj, prašina, buka… Sve je to naša svakodnevica, a sada smo u situaciji da dijelimo i isti vlasnički list sa nelegalno izgrađenim objektom, koji je u katastar upisan bez našeg znanja i pod nejasnim okolnostima kazali su stanari V&B investa.

Rušenje lamela je bilo zakazano za 14. decembar 2021. godine. Mašine preduzeća Zaštita prostora Crne Gore povukle su se toga dana pred grupom građana, a iz Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kazali su i da nijesu dobili podršku Vodovoda, Elektrodistribucije, Centra za socijalni rad i Uprave policije.

Pobjeda

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *