CKB zapošljava: Zamjenik ovlašćenog lica za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Dodajte komentar

Pridruži se timu Crnogorske komercijalne banke!

CKB banka, članica OTP Grupe, ima tradiciju od preko 20 godina uspješnog poslovanja na teritoriji Crne Gore. Više od 500 posvećenih zaposlenih zaslužni su za višegodišnje pozicioniranje CKB-a kao apsolutnog lidera na crnogorskom bankarskom tržištu. Vjerujemo da su zaposleni naš ključni strateški resurs i nastojimo da razvijamo njihov potencijal u radnom okruženju zasnovanom na uzajamnom povjerenju i lojalnosti. U Banci njegujemo podsticajan ambijent koji omogućava ostvarenje ličnih i profesionalnih ambicija.

Kako se kontinuirano razvijamo i napredujemo, tako se otvaraju i prilike da proširimo svoj tim – tražimo kolegu koji će raditi na poziciji 

Zamjenika ovlašćenog lica za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Uslovi

 • VSS – Ekonomski ili drugi odgovarajući fakultet
 • Dobro poznavanje MS Office paketa
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Poznavanje šireg zakonskog okvira i međunarodnih preporuka i standarda iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma
 • Organizacione sposobnosti, analitičnost i sistematičnost u obavljanju radnih zadataka
 • Kreativnost i sposobnost iniciranja i implementiranja promjena
 • Dobre vještine usmene i pisane komunikacije
 • Usmjerenost na timski rad i podsticanje saradnje

Opis posla i ključnih odgovornosti

 • Staranje o uspostavljanju, djelovanju i razvoju sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma
 • Staranje o pravilnom i blagovremenom dostavljanju podataka finansijsko-obavještajnoj jedinici i sarađuje u postupku inspekcijskog nadzora
 • Iniciranje i učestvovanje u izradi i izmjeni operativnih postupaka i pripremanja internih akata banke koji se odnose na sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • Saradnja tokom izrade smjernica za obavljanje provjera vezanih za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • Praćenje i koordinacija djelatnosti u oblasti otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, uključujući kreiranje posebnih izvještaja za sprovođenje dodatnih analiza i provjera za unaprjeđenje upravljanja rizikom iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma
 • Saradnja tokom uspostavljanja i razvoja informacione tehnologije za obavljanje djelatnosti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma
 • Pružanje inicijative i predloga Nadzornom odboru za unapređenje sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma
 • Pripremanje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u oblasti otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma
 • Povremeno, a najmanje tromjesečno, sprovođenje provjere i testiranja primjene programa i internih akata iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma
 • Pripremanje izvještaja o sprovedenim provjerama i testiranjima i dostavljanje istih Nadzornom odboru i finansijsko-obavještajnoj jedinici
 • Pripremanje godišnjeg izvještaja o aktivnostima na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i dostavljane istih Nadzornom odboru i finansijsko-obavještajnoj jedinici
 • Validiranje fajlova klijenata koji su klasifikovani u kategoriju visokog rizika sa aspekta sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, uključujući klijente iz visokorizičnih zemlja, sa off-shore destinacija, kao i klijente sa kompleksnom vlasničkom strukturom
 • Vođenje evidencije u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Tokom odsustva Višeg zamjenika praćenje odluka Vlade o uvođenju ili ukidanju restriktivnih mjera i praćenje rješenja ministra finansija kojim se uvode ili ukidaju restriktivne mjere prema licima sa nacionalne liste terorista
 • Koordinacija, komunikacija i održavanje korespondentnih odnosa sa bankama iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma („due diligence“ proces)
 • Obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odjeljenja, kako redovnih tako i vanrednih, u skladu sa procjenom direktno nadređenog i u skladu sa potrebama Banke.

 Prijave su otvorene do 11. septembra 2023. godine, a svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti ovdje.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *