Monteput za superkontrolu radova na autoputu daje 172.000 eura

Dodajte komentar

Podgorička kompanija “ABG test ponovo je i u ovoj godini izabrana na tenderu za posao superkontrole izvedenih radova i materijala na izgradnji prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare. Radi se o tenderu vrijednom oko 172.500 eura.

Državno preduzeće Monteput potpisalo je početkom ovog mjeseca ugovor sa podgoričkom kompanijom “ABG test, koja se obavezala da odradi posao superkontrole, odnosno ispitivanja izvedenih radova i materijala za 2020. godinu na izgradnji prioritetne dionice Smokovac-Mateševo, autoputa BarBoljare. Radi se o javnom tenderu vrijednom oko 172.500 eura. Tenderska dokumentacija raspisana je 8. novembra 2019. godine. Procijenjena vrijednost tendera bila je 180.000 eura

Ponuđač je morao da dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od dva odsto procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i deset dana nakon isteka važenja ponude. Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključivanja ugovora. Mjesto izvršenja ugovora je dionica Smokovac-Mateševo.

U ugovoru, koji je potpisao izvršni direktor Monteputa Jonuz Mujević, piše da je rok plaćanja osam dana od dana ispostavljene fakture o izvršenim uslugama koja je prihvaćena i potpisana od strane ovlašćenog predstavnika naručioca.

– Ukoliko stručni nadzor na podnesenu fakturu ima primjedbi, on će tražiti od izvršioca da te primjedbe otkloni. Ukoliko izvršilac u roku od tri dana ne otkloni primjedbe, stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti fakturu na verfikaciju naručiocu. U cilju obezbjeđenja plaćanja, naručilac garantuje i izjavom o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki piše u članu četiri ugovora.

Dan je u maju prošle godine objavio da je Monteput dodijelio istoj firmi ABG test posao superkontrole kvaliteta izvedenih radova na izgradnji prioritetne dionice Smokovac-Mateševo, autoputa Bar-Boljare.

Ugovor o obavljanju posla superkontrole kvaliteta gradnje potpisan je nakon što je Državna komisija za tehnički pregled radova na autoputu u septembru 2018. godine utvrdila Da izvođač kineska kompanija CRBC ne poštuje građevinske procedure. Prema podacima ” Dana, za posao kontrole kvaliteta gradnje preduzeće “ABG test dobilo je tada oko 140.000 eura, sa PDV-om.

MANS je početkom aprila 2019. godine objavio dokumentaciju koja se krila od javnosti, a koju je sačinila Državna komisija za tehnički pregled radova na autoputu. Radi se o izvještaju u kojem je upozoreno na niz propusta tokom izgradnje mostova “Tara 1 i “Tara 2, ali i više objekata na petlji Mateševo. Podaci iz izvještaja komisije pokazuju i da geološke izvještaje nije potpisivao nadzorni inženjer, već lice koje nije imalo to ovlašćenje, zbog čega su članovi komisije više puta skretali pažnju da se ta praksa mora promijeniti.

– Projekat betona i metodologija izvođenja za izgradnju i stubova mosta “Tara 2 nije zvanično usvojen odobren od strane inženjera/nadzora, iako su radovi na izgradnji stubova u toku piše u jednom od izvještaja komisije iz septembra 2018. godine. Projekat betonske konstrukcije, prema važećem pravilniku Ministarstva održivog razvoja i turizma, sadrži tehnički opis, proračun nosivosti i upotrebljivosti betonske konstrukcije i program kontrole i osiguranja kvaliteta.

MANS je prošle godine otkrio da se problem sa betonom, koji se ugrađivao na autoputu, ponavljao u više izvještaja Državne komisije za tehnički pregled radova u kojima je pisalo da kompanija CRBC nije prezentovala projekat betona, da nema rezultata tekućih ispitivanja betona i armature, kao i da na gradilištu ne postoje dokazi o porijeklu materijala koji su ugradili.

Izvor: Dnevne novine

TAGOVI: ,
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *