ME: Uskoro razmatranje pretvaranja duga KAP u akcije

Dodajte komentar

Novi menadžment Kombinata aluminijuma, koji bi trebalo da zamijeniRuse, razgovaraće sa povjeriocima i o pretvaranju duga u akcijski kapital – najavljeno je Pobjedi iz Ministarstva eko­nomije.

– Novi menadžment će, između ostalog, imati i zadatak da pokuša da relaksira KAP postojećih dugova. Jedna od varijanti bi mogla tako biti i razgovor sa svim povjeriocima o pretvaranju dugova u akcijski kapital – navodi se u odgovoru na pitanje koliko je realan scenario da dugovi budu pretvoreni u akcije KAP-a.

Oni su podsjetili da je Skupština Crne Gore zadužila Vladu da, u skladu sa zakonom i ugovorom na najefikasniji način raskine saradnju sa CEAC-om i preuzme većinsko vlasništvo u KAP-u, uz sve rizike koji iz toga proizilaze.

Crnogorski parlament je takođe pozvao Vladu da preduzme sve mjere kako bi se obezbijedila najpovoljnija dinamika otplate dugova po osnovu izdatih državnih garancija i time spriječi ugrožavanje likvidnosti crnogo­rskog ekonomskog sistema.

– Država Crna Gora je ispunila sve obaveze preuzete ugovorom o poravnanju. Proces povodom nepoštovanja ugovora o po­ravnanju, odnosno odredbi o neplaćenim računima za struju vodi pravni savjetnik Savjeta za privatizaciju Vlade Crne Gore. Država će nastaviti da se ponaša u skladu sa ugovorom i zakoni­ma – saopštili su Pobjedi. Ugovorom o poravnanju predviđeno je da će „država Crna Gora imati pravo da izvrši konsekvence navedene u odred­bama člana 28.4 – 28.6, putem pismenog saopštenja CEAC-u, čiju će kopiju dostaviti drugim stranama u ovom ugovoru, uko­liko se nakon zatvaranja desi bilo koji od navedenih događaja, osim ako to bude na osnovu pisane saglasnosti države Crne Gore”, smanjenje godišnje proizvodnje KAP-a ispod 50.000 tona aluminijuma. Konsekvence ili razlog za prekid ugovora država može da primijeni i ukoliko godišnja proizvodnja Rudnika boksita padne ispod 300.000 tona bok­sita, pod uslovom da se ispuni socijalni program za RBN i da radi proizvodnja aliminijuma u KAP-u.

I ukoliko KAP ili zavisna društva KAP-a kasne u plaćanju obave­za prema zaposlenima u KAP-u ili zavisnom društvima ove kompanije u ukupnom iznosu od tri mjesečna bruto lična dohotka koja duguje svojim rad­nicima, da su dospjele obaveze KAP-a iz jednog ugovora o reprogramu u ukupnom iznosu veće od 7.000.000 eura ili iz svih ugovora o reprogramu u ukupnom iznosu veće od 12.000.000.

Rudnik boksita ako kasni u plaćanju obaveza prema svojim zaposlenima u sveukupnom iznosu od tri mjesečna bruto lična dohotka koja duguje svo­jim radnicima, pod uslovom da se ispuni socijalni program i da radi proizvodnja aliminijuma u KAP-u – podsjećaju iz Minis­tarstva ekonomije šta je predviđeno ugovorom o poravnanju. Jedan od uslova je i da su dospjele obaveze KAP-a prema EPCG u ukupnom iznosu od tri mjesečna računa za isporučenu električnu energiju. Raskid država može da pokrene i ako „iznos koji država Crna Gora plati po bilo kojoj ili svim državnim garancijama premaši 40.000.000 eura”. Zaključkom parlamenta je predviđena potpuna i nezavisna revizija poslovanja KAP-a od dana preuzimanja od strane CEAC-a, koja će biti dostavljena Skupštini – podsjećaju iz Vlade.

izvor: portalanalitika.me

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *