Đikanović: Komisija suspendovala dozvolu za rad fondu Moneta

Dodajte komentar

Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti Zoran Đikanović saopštio je Portalu Analitika da je KHOV danas suspendovala dozvolu za rad fondu zajedničkog ulaganja Moneta, jer su suprotno zakonu, između ostalog, izdavali milionske garancije trećim licima novcem fonda.

Moneta je kako je utvrđeno, mimo propisa željela i da preuzme akcije slovenačke kompanije Plama-Pur.

– Danas je Komisija za hartije od vrijednosti donijela Rješenje o preduzimanju mjera prema fondu Moneta. Rješenje je bazirano na činjenici da je Moneta, sa još tri firme iz Slovenije sklopila ugovor. Međutim, tu nema ništa sporno. Ono što je sporno je da je društvo Moneta, odnosno društvo za upravljanje, iskoristilo odnosno dalo garancije za plaćanje obaveza trećih lica. To po našim propisima-ne može. Novac Fonda društvo ne može koristiti za potrebe osnivača i ostale potrebe. Zbog toga smo naložili da se raskinu ti ugovori, da se raskinu garancije koje je Fond dao trećim licima. Nije po propisima izdavanje garancije u iznosu 7,6 miliona eura koji je ustvari novac fonda Moneta. Mi smo ih obavijestili da moraju izaći iz tog posla, rekao je Đikanović.

Prema njegovim riječima, iz Monete su nešto preduzeli da postupe po rješenju KHOV-a ali to nije dovoljno.

– Oni su uputili zahtjev drugima da raskinu sporne ugovore, ali to nije dovoljno. S obzirom da nijesu raskinuli ugovor, mi smo donijeli rješenje po kome su društvu Moneta suspenduje dozvola za rad, kao i zabranjuje raspolaganje novcem. Rješenjem će biti obaviješteni svi koji se nalaze u tom lancu, pa i slovenački nadležni državni organi, rekao je Đikanović.

Prema Rješenju o suspenziji dozvole za rad, navodi se da je shodno Pogodbi o izdaji garancije št. GD-9292/11 od 25.11.2011. godine utvđuje se da su je zaključili izvršni direktor društva Moneta, u ime i za račun Fonda, i Factor banka d.d. Ljubljana, na iznos od 7.682.025,00 eura u skladu s ponudom za preuzimanje za otkup svih akcija emitenta Plama-Pur d.d. Podgrad, Slovenija.

U spornim sporazumima se navodi da je “za dio plaćanja svih akcija stečenih u postupku preuzimanja koji je predviđen zamjenskim hartijama od vrijednosti u cjelosti jemči Moneta.” Takođe je navedeno da “ukoliko Plasta i TP u roku koji je predviđen za deponovanje novčanih sredstava za preuzimanje ne bi garantovali 2.982.888,00 eura depozita, cjelokupna novčana sredstva će obezbijediti Moneta, što nije u skladu sa propisima.

U rješenju KHOV-a, dostavljenom Portalu Analitika navodi se da se nalaže se Nadzornom odboru, društvu i izvršnom direktoru društva za upravljenje Monete Gregoru Koprivi da za vrijeme trajanja suspenzije dozvole za rad da preduzme sve neophodne mjere i radnje u cilju zaštite imovine i akcionara Fonda, a naročito postupanje po Rješenju broj 04/3-33/4-11 od 14.12.2011. godine i to: da raskine Delničarski sporazuma MON-PLA/POPG od 18.11.2011. godine, prekine postupak ponude za preuzimanje akcija društva Plama-Pur d.d. Podgrad, Slovenija, da raskine Ugovor o otvaranju računa za prenos obveznica (Pogodba o odprtju in vodenju finančnih instrumentov številka) broj 64268 od 29.11.2011. godine; kao i da raskine Pogodbu o izdaji garancije št. GD-9292/11 od 25.11.2011. godine, navodi se u Rješenju.

izvor: portalanalitika.me

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *