Likvidna aktiva banaka u julu 1,78 milijardi eura

Dodajte komentar

Likvidna aktiva banaka u julu je iznosila 1,78 milijardi eura, što je 5,42 odsto više nego u junu.

Likvidna aktiva banaka u julu je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, bila veća 7,68 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka na kraju jula iznosila je 6,65 milijardi eura i zabilježila je rast u odnosu na jun 2,28 odsto, dok je na godišnjem nivou ojačala 14,62 odsto.

U strukturi aktive banaka, u julu su dominantno učešće od 60,23 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 20,27 odsto, hartije od vrijednosti sa 18,5 odsto, dok se jedan odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 81,16 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 11,61 odsto, pozajmice sa 4,09 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,14 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju jula iznosio je 772,27 miliona eura i na mjesečnom i godišnjem nivou bilježi rast od 2,19 odsto, odnosno 28,24 odsto.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *