EPCG uplaćuje 8,4 miliona eura u državni budžet i manjinskim akcionarima 

Dodajte komentar

Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore usvojila je Odluku o isplati dividende za 2021. godinu.

“Sredstva opredijeljena za dividendu, 8,4 miliona eura, isplatiće se akcionarima proporcionalno njihovom učešću u vlasničkoj strukturi Društva u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke”, saopšteno je iz PECG.