Sva potraživanja iz rada od 2008. do 2020. zastarijevaju iduće godine

Dodajte komentar

Sva novčana potraživanja iz rada nastala od 23. avgusta 2008. do 2020. godine zastarijevaju od 7. januara iduće godine. Kako je objasnio Pobjedi advokat dr Miloš Vukčević, Zakon o radu koji je na snazi i koji se primjenjuje u članu 211 propisuje da novčana potraživanja iz rada nastala od 23. avgusta 2008. godine do stupanja na snagu ovog zakona, zastarijevaju u roku od četiri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

-Uzimajući u obzir da je Zakon o radu stupio na snagu 7 januara 2020. godine, to znači da sva novčana potraživanja iz rada nastala u periodu od 23. avgusta 2008. godine (manje obračunata i isplaćena zarada, neisplaćeni godišnji odmori, manje obračunat startni dio zarade, neisplaćen regres, zimnica, noćni rad i slično) zastarijevaju 7. januara iduće godine kazao je Vukčević.

-Poslodavac koji je u ovom slučaju dužnik po proteku zastarnog roka nije više u obavezi da ispuni svoju novčanu obavezu. Drugim rij ečima, krajnji rok za podnošenje tužbi kojima bi se zahtijevala isplata novčanih potraživanja iz rada za period od 23. avgusta2008. godine do 7. januara2020. godine je 6. januar 2024. godine objasnio je Vukčević ipodsjetio daje prethodni Zakon o radu iz 2008. godine propisivao da novčana potraživanja iz rada ne zastarijevaju, dok važeći uvodi zastarni rok od četiri godine.