Proglašeni dobitnici priznanja Top Business Montenegro, Mtel ponovo među liderima

Dodajte komentar

Mtel na tronu telekomunikacija

Poslovna 2022. godina bila veoma uspješna za crnogorska preduzeća bez obzira što su ključni izazovi sa kojima se suočava domaća ekonomija i dalje prisutni, saopšteno je na konferenciji za novinare na kojoj su predstavljeni poslovni časopis TOP BUSINESS MONTENEGRO, kao i najuspješnije crnogorske kompanije – dobitnice priznanja TOP BUSINESS MONTENEGRO (TBM).

Ratko Nikolić, osnivač BI Consultinga, provajdera poslovnih informacija i analitički partner TBM inicijative, ocijenio je da je poslovna 2022. prva post-pandemijska godina koja je po rezultatima, kako nominalno, tako i realno, bila bolja od do sada rekordne 2019. godine.

On je kazao da se na osnovu podataka iz uredno dostavljenih finansijskih izvještaja može zaključiti da su poslovni prihodi crnogorske privrede u 2022. godini, ne računajuči finansijski sektor, iznosili oko 12,5 milijardi eura, što je nominalno 25,76% više nego u 2021. godini.

„Ako se izuzme efekat inflacije, realni rast je iznosio 13,3%. Po djelatnostima, najveći rast ostvaren je u djelatnosti IT usluga, 99,41% (realni rast 78,84%), a slijede Upravljanje nekretninama 77,14% (realni rast 53,37%), Restorani i kafići 48,39% (realni rast 29,04%) i Hotelijerstvo 46.49% (realni rast 27,38%)“, naveo je Nikolić.

Prema njegovim riječima, osim rasta poslovnih prihoda, ostvaren je i znatan rast neto rezultata/dobiti, koja je skoro osam puta veća nego 2021. godine.

„Dobit je ostvarena među malim, srednjim i velikim preduzećima, dok su mikro preduzeća agregatno gledano, poslovala sa gubitkom. Negativan poslovni rezultat u mikro segmentu imamo u prethodnih pet godina, što bi trebao biti alarm da je ovom segmentu potrebna dodatna podrška“, rekao je Nikolić.

Uz rast poslovanja, kako je dodao, rasla je zaposlenost u privrednim subjektima za 5,4%, pa je u toku 2022. godine u preduzećima bilo zaposleno prosječno 148.226 radnika, od čega oko 2/3 u mikro i malim preduzećima.

„I pored ovako sjajnih rezultata, ipak želimo da naglasimo da oni ne treba da nas zavaraju jer su ključni izazovi crnogorske ekonomije i dalje tu, od nepovoljne strukture i velike izloženosti sektoru usluga, preko uvozne zavisnosti, pa do neusklađene ponude radne snage sa potrebama privrede. Te izazove ne može riješiti ni jedna, niti više uspješnih poslovnih godina, već ozbiljna, multisektorska koordinisana strategija koja uključuje precizne i usaglašene ciljeve, jasne i ostvarive mjere i postupke, kao i doslijedna i disciplinovana realizacija u srednjem i dugom roku“, poručio je Nikolić.

On je kazao da je od velikih kompanija, po poslovnim prihodima, prvorangirana Elektroprivreda Crne Gore, od srednjih – Plus d. o. o Podgorica,  u kategoriji malih to je Euro Petrol CG Podgorica, a u kategoriji mikro preduzeća Datika Podgorica.

U djelatnosti Trgovine prvorangirana kompanija jeste Voli Trade Podgorica, a u djelatnosti Hotelijerstva – Hotels Group Montenegro Stars Budva, Restorani i kafići – Panevivo Podgorica, Upravljanje nekretninama – Azmont Investments Herceg Novi, Agencije za nekretnine – CMM Budva, Revizija i računovodstvo – Ekonomik Accountants Podgorica, Građevinarstvo – BEMAX Podgorica, Hrana i piće – Meso-Promet Bijelo Polje, Ostala proizvodnja i prerada – Gradir Montenegro Pljevlja, Telekomunikacije – MTEL Podgorica, Trgovina IT opremom – Comtrade Distribution Podgorica, IT usluge – Kodio Podgorica, Nafta i derivati- Jugopetrol Podgorica, Garmacija – Glosarij Podgorica, Medicinske usluge – Moj Lab Podgorica. Najveći poslodavac je Voli Trade, dok je prvorangirana novoosnovana kompanija Epam Systems Montenegro Podgorica.

Nikolić je kazao i da je poslovna 2022. godina sublimirana u TBM biznis časopisu, kako kroz analizu i prikaz rezultata crnogorske privrede u cjelini, tako i kroz osvrte i prikaze poslovnih postignuća partnera TBM inicijative, bez kojih ona ne bi mogla biti realizovana.

„Naš pristup praćenja rezultata crnogorske ekonomije je značajno osvježen u mnogim segmentima. Osim što smo dodatno izdvojili neke značajne djelatnosti, u ovom, prvom, izdanju časopisa dali smo prikaz kretanja ključnih rezultata, kvalitativnih i kvantitavnih pokazatelja u posljednjih pet godina, privrede u cjelini, mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća, kao i 15 djelatnosti koje pratimo. Dodatno, dali smo i profil prosječnog crnogorskog preduzeća“, naveo je on.

I Nina Drakić, predsjednica Privredne komore Crne Gore, smatra da je crnogorska privreda u 2022. godini, uprkos brojnim izazovima sa kojima se susretala, poslovala veoma dobro, bilježeći realni rast poslovnih prihoda od 13,3 procenata.

„Ovo ukazuje na činjenicu da otpornost naše privrede postoji, da je njen stvaralački potencijal evidentan, a da ekonomska supstanca odolijeva eksternim i unutrašnjim šokovima. To je rezultat same privrede i njenih poslovnih partnera, uključujući i asocijacije u okviru kojih se privreda kreće i osigurava svoje mjesto. Dakle, unapređenje poslovnog ambijenta, kao i adekvatne i blagovremene mjere ekonomske politike, ostaju kao potreba i zahtjev privrede prema institucijama“, navela je ona.

Ana Martinović, PR menadžerka MTEL-a, ocijenila je da ta kompanija može sa svojim iskustvom u telekomunikacijama, kao i najsavremenijim servisima koje pruža, pružiti jedinstvenu vrijednost za biznis sektor Crne Gore.

„Sigurno nas je takav pristup u poslovanju i doveo do liderske pozicije u sektoru telekomunikacija. Naša vizija jeste da se u Crnoj Gori stvori poslovna zajednica koja će biti prepoznata po inovacijama, kreativnosti i uspješnom poslovanju. Sa podrškom inicijativi TOP Business Montenegro želimo da osnažimo ove vrijednosti i da doprinesemo daljem razvoju poslovnog sektora u našoj zemlji“, poručila je ona.

Nikola Perišić, član Upravnog odbora CKB-a nadležan za Sektor poslovanja sa pravnim licima, kazao je da tu banku raduje realan rast poslovnih prihoda preduzeća, kao i sve veći kvalitet javno dostupnih podataka.

„Činjenica da bilježimo značajan napredak kada je riječ i o broju preduzeća koja dostavljaju finansijske izvještaje, što unapređuje cjelokupni poslovni ambijent u zemlji i pomaže nam u kreiranju mehanizama adekvatne ponude i podrške. Rezultate nagrađenih kompanija vidimo kao šansu za otvaranje novih mogućnosti crnogorske ekonomije koje će domaće kompanije, uz podršku CKB-a, znati iskoristiti”, rekao je on.

Perišić je dodao da je CKB, kao liderska banka u segmentu poslovanja sa privredom, pokazala potrebnu posvećenost i snagu da adekvatno osnaži klijente u prevazilaženju izazova koji su nastali kao posljedica pandemije i globalnih političko-ekonomskih prilika.

„Ovakav pristup bio je od nemjerljivog značaja ne samo za naše klijente, već za cjelokupnu crnogorsku ekonomiju“, smatra on.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *