Uskladiti zarade u opštinama

Dodajte komentar

Skupština će danas na vanrednom zasjedanju odlučiti o izmjenama Zakona o zaradama u javnom sektoru čiji je cilj da se riješe problemi koje opštine i njihova preduzeća imaju zbog toga što ne mogu da primijene rješenja iz tog akta.

Izmjene je predložio poslanik SNP-a Aleksandar Damjanović, a podržala ga je opozicija koja je potpisima zahtijevala vanrednu sjednicu.

Zaposlenima u opštinama i njihovim preduzećima plate bi se smanjile da je zakon koji je stupio na snagu 8. marta primijenjen i zbog toga ga većina opština nije primijenila.

Na probleme u primjeni zakona najprije je ukazao predsjednik Opštine Berane Dragoslav Šćekić koji je istakao da je problem što nijesu u zakonu precizno definisani koeficijenti, a zarade lokalnih funkcionera treba da se povećavaju, što bi dovelo u pitanje finansijsku održivost Opštine. Opština Berane predložila je Ministarstvu finansija da što prije inicira izmjene i dopune Zakona o zaradama u javnom sektoru ili donošenje leks specijalisa kako bi se riješio problem isplaćivanja zarada na lokalnom nivou.

Damjanović je predložio da se izmijeni član 41 zakona kojim je definisano da se zakon ne primjenjuje na Centralnu banicu, Crveni krst i državna preduzeća koja pozitivno posluju i da se toj listi dodaju opštine i njihova javna preduzeća.

Uz to, predložio je da se zakon ne primjenjuje i na opštine koje imaju potpisan ugovor o reprogramu sa Ministarstvom finansija dok taj ugovor traje. U obrazloženju predloga Damjanović je naveo da on obezbjeđuje poštovanje sistemskih zakona koji se odnose na opštine, kao i poštovanje Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

Zakon o zaradama u javnom sektoru je stupio na snagu 8. marta, ali njime ni jesu precizno propisana sva zvanja u opštinama predsjednik skupštine opštine, potpredsjednik opštine, glavni administrator, menadžer opštine, savjetnik predsjednika opštine…

Prema Zakonu o zaradama u javnom sektoru, koeficijenti za zarade zaposlenih na lokalnom nivou utvrđuju se u okviru grupe poslova C i D, opštinskim aktom uz mišljenje Ministarstva finansija, dok se zarade funkcionera utvrđuju u okviru grupe poslova B i C. Zarade predsjednika opština utvrđuju se u zavisnosti od broja stanovnika.

Zajednica opština je ukazala da primjenom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, mogu biti smanjene plate zaposlenima u opštinama koje imaju veću obračunsku vrijednost koeficijenta za osnovni dio zarade u odnosu na državni nivo.

Vijesti

 

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *