Delegacija Crne Gore učestvuje na godišnjem zasijedanju MMF-a i Svjetske banke

Dodajte komentar

Delegacija Crne Gore koju predvode Ministar finasija g. Radoje Žugić i guverner Centralne banke Crne Gore, g. Milojica Dakić, učestvuje na godišnjem zasijedanju MMF-a i Svjetske banke. Tokom prvog dana crnogorska delegacija se srela sa brojnim visokim zvaničnicima ove dvije institucije: Laurom Tuck, potpredsjednicom Svjetske banke, Rezom Moghadam-om direktorom Evropskog departmana MMF-a, Elen Goldstein direktorkom Svjetske banke za Crnu Goru, Nadimom Ilahi-jem šefom misije MMF-a za Crnu Goru i dr.

Ministar finansija, g. Radoje Žugić je upoznao predstavnike MMF-a i Svjetske banke sa najnovijim fiskalnim kretanjima u Crnoj Gori. Istakao je da je u prethodnom periodu preduzet niz „teških“ fiskalnih mjera poput povećanja PDV-a, povećanja stope poreza na dohodak, ograničavanja zarada u javnom sektoru, pooštrene kontrole sive ekonomije, opštih mjera štednje i dr. Ukazao je da su ove mjere dale značajne rezultate i da je naplata poreskih prihoda bila viša za 9% u prvih devet mjeseci ove godine, u odnosu na isti period prethodne godine. Takodje, je istakao da nije bilo ranjivosti iz prethodnog perioda (aktiviranja garancija za KAP i izvršnih sudskih presuda) da bismo imali gotovo uravnotežen budžet. Takodje, informisao je i predstavnike medjunarodnih institucija o novom paketu fiskalnih mjera koji je u pripremi, a čije najvažnije mjere se odnose na: prilagodjavanje zarada u javnom sektoru stvarnim mogućnostima (kretanju budžetskog deficita, javnog duga, a za javna preduzeća i u zavisnosti od njihove profitabilnosti), promjenama u oporezivanju dohotka fizičkih lica, harmonizaciji akciza, novim modelima naplate zaostalih poreskih potraživanja, oštrijem sankcionisanju povratnika u kršenju poreskih propisa i dr.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Guverner g. Milojica Dakić je informisao predstavnike MMF-a i Svjetske banke o stanju u bankarskom sektoru i finansijskoj stabilnosti. Istakao je da u ovoj godini imamo rast depozita, kredita, aktive banaka, likvidnih sredstava i tendenciju opadanja kamatnih stopa. Takodje, istakao je da posle više godina bankarski sistem ima profit. Kao ključne ranjivosti naveo je visok nivo loših kredita, visok nivo kamatnih stopa i nelikvidnost realnog sektora. Opšti nivo rizika po finansijsku stabilnost je ocijenio umjerenim i istakao je da je priprema Podgoričkog modela za dobrvoljno finansijsko restrukturiranje loših kredita u završnoj fazi i da se očekuje njegov početak primjene u prvom kvartalu naredne godine.

Predstavnici MMF-a i Svjetske banke su istakli da su preduzete značajne mjere fiskalne konsolidacije, koje daju dobre rezultate, ali su i ohrabrili crnogorsku delegaciju da nastave sa daljim mjerama fiskalne konsolidacije. Takodje zajednički je konstatovano da će nove strane direktne investicije, čija je implementacija u toku značajno doprinijeti ekonomskom rastu i fiskalnoj stabilnosti Crne Gore. Potpredsjednica Svjetske banke za EKA region, gospodja L. Tuck je istakla da je Svjetska banka spremna da dalje pregovara  sa Crnom Gorom o kreditima za poboljšanje energetske efikasnosti i tretiranje industrijskog otpada i da su sredstva raspoloživa do kraja ove godine. Sa delegacijom MMF-a je dogovorena organizacija bankarskog foruma, u organizaciji CBCG i MMF-a, na kojem će učestovati crnogorske banke, njihove matične banke, regulatori matičnih banaka i predstavnici Svjetske banke i MMF-a. Takodje je dogovorena i tehnicka pomoc u oblasti izvjestavanja javnog duga po ESA 95 standardima, poboljsanje mjera za upravljanje javnim dugom i unapredjenje daljeg poreske regulative.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *