Montenegroberza: Nedjeljni komentar 17.10.2011 – 21.10.2011

Dodajte komentar

Berzanski oporavak ove sedmice najbolje se ogleda u prometu koji je sa EUR 460 hiljada, odrađenih kroz 262 transakcije, gotovo za 60% veću u odnosu na predhodnu sedmicu. Istu sliku imaju i indeksi koji su svakodnevno bili zeleni i na sedmičnom nivou ostvarili povećanje za 3,47% i 2,4%, respektivno MONEXPIF i MONEX20. Visinom prometa su dominirale trgovine Crnogorskog Telekoma (TECG) i Kombinata aluminijuma (KAPG).  

Ukupna vrijednost prometa akcijama Telekoma je ove sedmice iznosila EUR 142 hiljada uz pozitivnu promjenu cijene. U petak je cijena ove akcije iznosila 3,4097 €, što je 7,22% više u odnosu na predhodni petak, 14. oktobra. Akcije Kombinata aluminijuma su ove sedmice značajno povratile na vrijednosti i sa 2,5 € skočile na 3,378 €. Procentualno, to iznosi plus od 35,12%. Ostvareni promet je bio blizu EUR 112 hiljada eura. Tako da ove dvije hartije čine više od polovine sedmičnog prometa. Zapaženo interesovanje investitora, kada su akcije u pitanju, imale su i one kotorskog Jugopetrola (JGPK) koje su trgovane u ukupnom iznosu od EUR 17,7 hiljada. Petak je završio sa prosječnom cijenom od 10,45 €, što čini pozitivnu sedmičnu promjenu za 1,96% u odnosu na predhodni petak.

Jedan broj investitora se ove sedmice osvrnuo i na akcije Instituta Simo Milošević (INSM) što govori u prilog njihovih pozitivnih očekivanja kada je u pitanju buduća privatizacija koja je pominjana predhodnih dana. Ukupan promet iznosio je EUR 10 hiljada, dok je cijena krećući se od 33 € do 40, 61 €, zabilježila skok od 23%. Visok poras cijene je imala i akcija Solane Bajo Sekulić (SOBS) od 37,5%, a da pri tom ni promet nije bio zanemariv, naime, trgovano je u ukupnoj vrijednosti od EUR 10,7 hiljada. Sedmica je završena sa pojedinačnom cijenom od 4,4 €.

I akcije investicionih fondova su ove sedmice bile interesantne. Ukupan promet ovog segmenta na tržištu je iznosio EUR 67,7 hiljada. Osim prometa i promjene cijena akcija su vrlo pozitivne. Sve to nam govori o pozitivnim očekivanjima investitora a imajući na umu da smo u završnici procedure usvajanja novog Zakona o investicionim fondovima i njegovom pozitivnom djelovanju na vrijednost ovih akcija, u nastavku. Ove sedmice je prednjačio fond Moneta (MONF) sa ukupnim prometom od EUR 29 hiljada. Porast cijene je 3,16 % dok je prosječna cijena na kraju sedmice 6,19 centi. Promet akcijama Atlasmont (ATMO) fonda je bio na nivou od EUR 14,3 hiljada, dok je njegova prosječna cijena zabilježena na  6,23 centa, odnosno plus 3,83%. Zapažen je bio i Trend (TREN) sa ukupnom trgovinom od EUR 9,5 hiljada, ali još više sa skokom cijene sa 4,9 na 5,55 centi, što procentualno iznosi 13,26% za pet dana.  Ostali fondovi su imali niže promete.

Na segmentu obveznica je promet iznosio ukupno EUR 31,5 hiljadu i ostvaren uglavnom zahvaljujući trgovini obveznicama koje dospjevaju na naplatu 2014 godine.

izvor: hypo-broker.co.me

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *