Skupština da razmatra izvještaje o radu EKIP-a, ulogu Vlade svesti na minimum

Dodajte komentar

Media centar je dostavio Ministarstvu ekonomskog razvoja prijedloge u vezi sa nacrtom Zakona o elektronskim komunikacijama u sklopu nedavno okončane javne rasprave.

Media centar je predložio da se u nacrtu ukine nadležnost Vlade da razmatra izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije za elektonske komunikacije i poštansku djelatnost.

– Samo Skupština treba da ima nadležnost da razmatra izvještaje o radu ove Agencije jer bi ovakva nadležnost Vlade mogla biti zloupotrijebljena zarad poltičkog pritiska na rad Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost – navedeno je u saopštenju koje potpisuje direktor Media centra Goran Đurović.

Sugestijama u vezi sa ovim nacrtom zakona, Media centar zastupa koncept u kojem je uloga Vlade svedena na minimum iz razloga jačanja samostalnosti Agencije.

– Razmatranjem izvještaja o radu i finansijskih izvještaja Agencije može se stvoriti mogućnost da usljed negativnih ocjena od strane Vlade bude stvoren pritisak prema Skupštini Crne Gore da kao osnivač utiče na samostalno donošenje odluka Agencije u okviru svojih nadležnosti. Ova nadležnost Vlade bi stvorila mogućnost neprimjerenog političkog uticaja na rad Agencije, što direktno urušava samostalnost i nezavisnost ove institucije i potpuno je suprotno Direktivi 2018/1972/EU o Evropskom elektronskom komunikacionom zakoniku. Direktiva EU jasno propisuje da nacionalna regulatorna tijela moraju biti nezavisna u svom radu – naveo je Đurović.

Media centar je predložio potpuno novi koncept imenovanja članova Savjeta Agencije za elektonske komunikacije i poštansku djelatnost i ponudio radnoj grupi koja priprema zakon predloge kojima se proces unapređuje u cilju stvaranja veće samostalnosti Agencije.

Takođe, predlože koncept imenovanja članova Savjeta Agencije koji je sličan konceptu koji je zastupljen u nacrtu Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama. Predlažemo da Vlada bude potpuno isključena iz procesa imenovanja članova Savjeta kako bi se osigurala što veća samostalnost u radu ključnog upravljačkog organa. EU je više puta ukazala na potrebu osiguranja samostalnosti Agencije, a sugestije Media centra su upravo na toj liniji.

– Predlažemo da se umjesto selekcije kandidata za Savjet Agencije od strane Vlade, kompletan proces prepusti Skupštini Crne Gore. Umjesto samostalnog prijavljivanja kandidata na konkursu, Media centar predlaže uvođenje kategorija ovlaštenih predlagača. Prednost ovog modela je u tome što se smanjuje uticaj političkih partija na izbor članova Savjeta jer poslanici mogu glasati samo o cjelovitoj listi kandidata o kojima, zapravo, odlučuju nadležni organi ovlaštenih predlagača – objasnio je Đurović.

Media centar predlaže da se kao ovlašćeni predlagači uvedu dva predstavnika univerziteta, dva predstavnika Inženjerske komore i nevladine organizacije iz oblasti medija, zaštite potrošača i zaštite ljudskih prava (jedan predstavnik).

Izvor: Pobjeda

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *