TOP 10 naftnih kompanija prošle godine zabilježilo pad prihoda od 15% i profita od 16%. Jugopetrol ubjedljivo čuva lidersku poziciju  

Dodajte komentar

Prošla godina bila je lošija za naftne kompanije u odnosu na 2022.godinu. Ukupan prihod 10 najvećih kompanija koje posluju u našoj zemlji na kraju prošle godine iznosio je 575 miliona eura.

U poređenju sa 2022. godinom, kada je zajednički prihod bio rekordnih 662 miliona eura, prošlogodišnji je lošiji za 87 miliona eura odnosno za 15%.

Kada je u pitanju neto rezultat, 10 najvećih naftnih kompanija su ostvarile profit od 12 miliona eura, odnosno 16% manje u odnosu na do sada rekordnu 2022.godinu kada je sumarni profit iznosio 13.99 miliona eura.

Prosječna neto profitna marža za TOP 10 naftnih kompanija u  2023.godini je iznosila 2 odsto, isto kao i godinu ranije.

Suverenu lidersku poziciju i ove godine zauzima kompanija Jugopetrol sa najvećim prihodom od 245,19 miliona, kao i profitom od 7,07 miliona. Ova kompanija je ujedno ostvarila i najveći prihod, profit, kao i neto zaradu po zaposlenom.

Kompanija Hifa-Oil je jedina kompanija koja je ostvarila rast prihoda tokom 2023. godine i to za 36 odsto.

Najbolje neto profitne marže od 4% ostvarile su kompanije Lukoil Montenegro i Avio Petrol.

Komapnija Ina Crna Gora iako druga po ostvarenom prihodu, jedina je koja ostvarila negativan rezultat.

Kompanija Montenegro Bonus je uspjela da iz milionskog minusa u 2022.godini, prošlu godinu završi sa profitom.

Raspored kompanija po prihodu i poslovnom rezultatu koje je analizirao portal Bankar izgleda ovako:

Uporedni rezultati:

Jugopetrol: Najveći prihod od 10 analiziranih kompanija zabilježio je Jugopetrol. Kompanija je prošle godine ostvarila 245,19 miliona eura prihoda. Rashodi kompanije iznosili su 245,87 miliona eura dok je neto dobit iznosila 7,07 miliona eura što je u odnosu na 2022. godinu pad od 41 odsto.  EBITDA je iznosila 11,95 miliona eura. Kompanija zapošljava 98 radnika, odnosno tri više u odnosu na uporednu 2022.godinu.

Na kraju 2022. godine, prihodi kompanije iznosili su 314,94 miliona eura, a rashodi 300,91 miliona. Čista neto dobit iznosila je 11,96 miliona , a EBITDA 17,54 milion eura.

INA Crna Gora: Kompanija je prošle godine prihodovala 115,27 miliona eura. Rashodi kompanije iznosili su 115,28 miliona eura. Kompanija je i ove godine ostvarila negativan rezultat od -33,46 hilajde eura koji je u odnosu na 2022.godinu  veći za 50%. EBITDA je iznosila 2,60 miliona eura. Kompanija zapošljava 133 radnika, četiri više u odnosu na uporednu 2022.godinu.

Na kraju 2022. godine, prihodi kompanije iznosili su 122,59 miliona eura, a rashodi 122,46 miliona. Gubitak  na kraju 2022.godine je iznosio 22,19 hiljada eura, a EBITDA 2,12 milion eura. Napomena: Kompanija je ostvarila pozitivan poslovni rezultat prije oporezivanja u iznosu od 123,92 hiljade eura, međutim, odložena poreska obaveza od 146,11 hiljada je veća od rezultata prije oporezivanja  i u krajnjem je dovela do negativnog sveobuhvatnog neto rezultata.

Ovo je jedina iz TOP 10 kompanija  koja je i ove godine negativno poslovala.

Petrol Crna Gora MNE: Kompanija je prošle godine prihodovala 63,18 miliona eura. Rashodi kompanije iznosili su 61,32 miliona eura dok je neto dobit iznosila 1,63 miliona eura što je u odnosu na godinu ranije pad od 4 odsto. EBITDA je iznosila 2,88 miliona eura. Kompanija zapošljava 148 radnika, jednog radnika više u odnosu na uporednu 2022.godinu.

Na kraju 2022. godine, prihodi kompanije iznosili su 75,38 miliona eura, a rashodi 73,89 miliona. Neto dobit iznosila je 1,69 milion, a EBITDA 2,83 milion eura.

LUKOIL Montenegro: Kompanija je prošle godine prihodovala 46,67 miliona eura. Rashodi kompanije iznosili su 44,63 miliona eura dok je neto dobit iznosila 1,83 miliona eura što je u odnosu na godinu ranije pad od 8 odsto. EBITDA je iznosila 2,24 miliona eura. Kompanija zapošljava 118 radnika identično kao i godinu ranije.

Na kraju 2022. godine, prihodi kompanije iznosili su 49,52 miliona eura, a rashodi 47,27 miliona. Neto dobit iznosila je 1,98 milion, a EBITDA 2,83 milion eura.

HIFA-OIL CG: Kompanija je prošle godine prihodovala 39,73 miliona eura. Rashodi kompanije iznosili su 39,36 miliona eura dok je neto dobit iznosila 340,71 hiljada eura, što predstavlja pad od 4%.  EBITDA je iznosila 1,012 miliona eura. Kompanija zapošljava 99 radnika što je za 43% više nego predhodnoj uporednoj godini kada je u kompaniji bilo zaposleno 66 radnika.

Na kraju 2022. godine, prihodi kompanije iznosili su 29,03 miliona eura, a rashodi 28,64 miliona. Neto dobit iznosila je 352,45 hiljada, a EBITDA 1,01 miliona eura.

Ovo je jedina iz TOP 10 kompanija koja je ostvarila rast prihoda i to za 36%.

Kalamper Petrol: Kompanija je prošle godine prihodovala 23,26 miliona eura. Rashodi kompanije iznosili su 22,84 miliona eura dok je neto dobit iznosila 369,37 hiljada koja je za 31% manja u odnosu na godinu ranije. EBITDA 1,66 miliona eura. Kompanija zapošljava 164 radnika, što je za 14 više u odnosu na godinu ranije.

Na kraju 2022. godine, prihodi kompanije iznosili su 24,08 miliona eura, a rashodi 23,47 miliona. Neto dobit iznosila je 531,90 hiljada, a EBITDA 1,93 miliona eura.

Moramo naglasiti da se navedena kompanija u značajnoj mjeri bavi turizmom i građevinarstvom, te da navedene brojke generišu i aktivnosti iz dviju djelatnosti.

Europetrol: Kompanija je prošle godine prihodovala 16,71 miliona eura. Rashodi kompanije iznosili su 16,56 miliona eura dok je neto dobit iznosila 132,33 hiljada i bila je 7% manjua u odnosu na godinu ranije. EBITDA 216,92 miliona eura. Kompanija zapošljava 32 radnika, za četiri više u odnosu na godinu ranije.

Na kraju 2022. godine, prihodi kompanije iznosili su 17,08 miliona eura, a rashodi 16,92 miliona. Neto dobit iznosila je 141,38 hiljada, a EBITDA 215,70 hiljada eura.

Montenegro Bonus: Kompanija je prošle godine prihodovala 9,44 miliona eura, dok su rashodi iznosili su 9,24 miliona eura. Kompanija, je prošle godine uspjela da izađe iz milionskog minusa, koji je imala godinu ranije i ostvari neto profit od 197,83 hiljade. EBITDA je iznosila 264,54 hijade eura. Kompanija je tokom 2023.godine zapošljavala 30 radnika, identično kao i godinu ranije.

Na kraju 2022. godine, prihodi kompanije iznosili su 10,42 miliona eura, a rashodi 13,44 miliona. Neto gubitak je iznosio 3,04 miliona, a EBITDA -2,76 miliona eura.

Čelebić Petrol Trade je po nivou prihoda prošlogodišnje desete došao na devetu poziciju zahvaljujući manjem padu istihu odnosu na komapniju Avio Petrol. Kompanija je prošle godine prihodovala 8,66 miliona eura. Rashodi kompanije iznosili su 8,41 miliona eura dok je neto dobit iznosila 214,84 hiljada što je pad u odnosu na 2022. godinu do 45 odsto.  EBITDA je iznosila 275,21 miliona eura. Kompanija je tokom 2023.godine zapošljavala 22 radnika, dva više u odnosu na godinu ranije.

Na kraju 2022. godine, prihodi kompanije iznosili su 9,33 miliona eura, a rashodi 8,9 miliona. Neto dobit iznosila je 388,40 hiljade, a EBITDA 427,20 hiljada eura.

Avio Petrol: Kompanija je prošle godine prihodovala 7,24 miliona eura. Rashodi kompanije iznosili su 6,96 miliona eura dok je neto dobit iznosila 263,14 hiljada što predstavlja rast od čak 85% u odnosu na godinu ranije. EBITDA 291,7 miliona eura. Kompanija je tokom 2023.godine zapošljavala 43 radnika, pet više u odnosu na godinu ranije.

Na kraju 2022. godine, prihodi kompanije iznosili su 9,69 miliona eura, a rashodi 9,53 miliona. Neto dobit iznosila je 142,10 hiljada, a EBITDA 291,70 hiljada eura.

Za ovakve rezultate zaslužno je 887 zaposlenih.

Na osnovu podataka iz finansijskih izvještaja i statističkih aneksa izvještaja posmatranih kompanija o BROJU ZAPOSELNIH i o iznosima utrošenim na NETO ZARADE I NAKNADE ZARADA, može se primijetiti da su prosječne plate naftnim kompanijama  u Crnoj Gori različite, ali i da se prosjek mjesečne neto zarade na nivou ovih deset kompanija kreće oko 1.000 eura. Moramo istaći da zaposleni u komapnijama Jugopetrol, INA- Crna Gora i Montenegro Bonus ostvaruju posječne mjesečne neto zarade na nivou od preko 1.500 eura.

Ukupan trošak neto zarada za posmatrane kompanije je u toku 2023. godine iznosio 10,86 miliona eura i bio je veći za 1,57 miliona eura u odnosu na godinu ranije. Ove kompanije su tokom prethodne godine u prosjeku zapošljavale 887 radnika/ca, što je za 8 odsto više u odnosu na godinu ranije tj 63 novozaposlena.

 

Ako posmatramo pojedinačne kompanije, najveći poslodavac u sektoru je i dalje kompanija Kalamper sa 164 zaposlena. Podsjećamo da se navedena kompanija bavi turizmom i građevinarstvom te da navedeni broj je gerenisao i zaposlene u tim sektorima.  Na drugoj poziciji se nalazi kompanija Petrol Crna Gora MNE koja je tokom 2023. godine aktivno u prosjeku zapošljavala 148 radnika.

Najmanji broj zaposlenih radi u Čelebić Petrol Trade.

Najveću prosječnu mjesečnu neto zaradu ostvaruju zaposleni u kompaniji Jugopetrol od 2.033 eura.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *