Neophodna snažnija saradnja na planu unapređenja zvanične statistike

Dodajte komentar

Zvanična statistika je od presudnog značaja za donošenje adekvatnih politika koje će isporučiti efektivne rezultate i zato se u kontinuitetu mora raditi na njenom unapređenju, poručeno je sa sastanka guvernerke CBCG dr Irene Radović, direktora Uprave za statistiku Miroslava Pejovića i šefice Sekretarijata Savjeta za konkurentnost Marije Šuković.

Sagovornici su ukazali na značaj statistike, naglašavajući da je njen važan zadatak da pruži realnu sliku ekonomskih kretanja u zemlji i obezbijedi pouzdan osnov za donošenje ciljanih odluka u pravcu unapređenja rasta i razvoja crnogorske ekonomije.

Važna uloga zvanične statistike i njenih proizvođača – Uprave za statistiku, CBCG i drugih nadležnih organa apostrofirana je i sa stanovišta pregovaračkog procesa u kontekstu intenziviranja procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji kroz proizvodnju statistike koja je međunarodno uporediva i metodološki usklađena sa zemljama članicama.

U cilju ispunjavanja preporuka za dalje jačanje i razvoj sistema zvanične statistike u Crnoj Gori, na sastanku je dogovoren sinergijski nastup svih njenih proizvođača i intenziviranje saradnje na unapređivanju kvaliteta i ažurnosti podataka, daljoj standardizaciji i poboljšanju procesa organizacije prikupljanja, obrade i diseminacije podataka.

Guvernerka Radović je istakla da će CBCG, kroz svoju ulogu u pregovaračkom procesu i sa pozicije regulatora bankarskog sistema, dati puni doprinos daljem razvoju zvanične statistike i ispunjavanju obaveza prema Evropskoj komisiji po ovom pitanju.

Na sastanku se razgovaralo i o projektu WE Finance Code, koji će biti realizovan u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Projekat je usmjeren na finansijsku inkluziju mikro, malih i srednjih preduzeća čije su vlasnice i kojima rukovode žene i poboljšanje njihovog pristupa izvorima finansiranja. U cilju blagovremenog obezbjeđivanja uslova za realizaciju pomenutog projekta, na sastanku je dogovoreno intenziviranje saradnje CBCG, Uprave za statistiku i Savjeta za konkurentnost.

Na sastanku je bilo riječi i o Nacrtu zakona o privrednim društvima, koji je trenutno na javnoj raspravi, a kojim će se transponovati odredbe Direktive EU o učešću manje zastupljenog pola u odborima direktora velikih privatnih i javnih preduzeća. Ovo će doprinijeti implementaciji ESG standarda i širenju mogućnosti za plasman proizvoda i usluga crnogorskih preduzeća na evropskom tržištu.

TAGOVI:
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *