U prvom kvartalu ove godine za realizaciju kapitalnog budžeta potrošeno 25 miliona eura

Dodajte komentar

Prijedlogom Zakona o budžetu Crne Gore za 2024. godinu za Kapitalni budžet su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 240.012.958,82 € za realizaciju 332 projekta (aktivnosti) ukupne procijenjene vrijednosti 2,8 milijardi eura.

U PRVOM KVARTALU 2024. GODINE za realizaciju kapitalnog budžeta Crne Gore potrošeno je 25 mil.€ ili 10% od ukupno planiranog iznosa, od čega je 4,2 mil.€ plaćeno iz kreditnih sredstava, a 2 mil.€ iz EU donacija (IPA projekti). Dinamika izvršenja u odnosu na prethodnu godinu (10,7 mil.€ ili 5%) je gotovo duplo bolja, dok je ukupna potrošnja povećana dva i po puta.

U okviru kapitalnog budžeta Uprave za kapitalne projekte za sprovođenje 254 projekta (aktivnosti) opredijeljeno je 85 mil., što je 35% od ukupnog Kapitalnog budžeta za 2024. godinu.

U prvom kvartalu 2024. godine za projekte koje realizuje Uprava za kapitalne projekte plaćeno je 14,7 mil., odnosno 16% od ukupno planirane sume, što je čak četiri puta više u odnosu na isti period prošle godine kada je plaćeno 3,5 mil.€ (3% od ukupno planirane za 2023. godinu).

Za prva tri mjeseca Uprava za kapitalne projekte je pripremila javne nabavke vrijednosti od preko 27 mil. € sa PDV-om koje su u fazi objavljivanja. Do sada je raspisano 11 javnih nabavki ukupne vrijednosti  oko 7,7 mil. €, od čega je 3,95 mil. € za Izgradnju sportske hale u Plužinama, a 1 mil. € za adaptaciju stomatoloških ambulanti u osnovnim i srednjim školama vrijednosti.

Takođe, na osnovu tendera iz prethodne godine zaključen je značajan broj broj ugovora za izrade i revizije projektne dokumentacije, kao i za izvođe radova i vršenja stručnih nadzora nad izvođenjem radova, od kojih izdavajamo ugovore za izvođenje radova na izgradnji fiskulturne sale za OŠ “Mrkojevići” u Pečuricama, Opština Bar u iznosu od vrijednosti 1,16 mil. € i rekonstrukciju glavnih cjevovoda visoke i niske zone Pliješ-Grad sa povratnim cjevovodom u iznosu od 1,16 mil. €.

U okviru kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 155 mil. €, od čega je za sprovođenje 77 projekata (aktivnosti) opredijeljeno 65 mil. € ili ti  27%, dok je za Autoput Bar-Boljare, dionica Mateševo-Andrijevica, opredijeljeno 90 mil. € što je 38% od ukupnog Kapitalnog budžeta (više od trećine).

U prvom kvartalu 2024. godine za projekte koje realizuje Uprava za saobraćaj plaćeno je 10,3 mil. €, odnosno 7% od ukupno planirane sume, što je za tri miliona više nego prošle godine kada je plaćeno 7,1 mil. €. Imajući u vidu da je u toku izrada projektne dokumentacije za dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, izvršenje kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj je na 11% od planiranog iznosa sa ostale projekte mimo autoputa, što je dinamika potrošnje na gotovo identičnom nivou u odnosu na prošlu godinu.

Za prva tri mjeseca Uprava za saobraćaj je pokrenula tenderske procedure za 21 javnu nabavku ukupne vrijednosti oko 21 mil. €, od čega je 12,19 mil. € za Rekonstrukciju regionalnog puta Bar-Kamenički most-Krute, a 1,2 mil. € za Rehabilitaciju kolovoza na regionalnom putu R10, dionica Tomaševo-Pavino Polje i 4,84 mil. € za Investiciono presvlačenje asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, sekcija Podgorica, Nikšić, Pljevlja, Kotor, Berane.

MONTEPUT DOO Podgorica je u prvom kvartalu pokrenuo tenderske procedure za izradu idejnih projekata i idejnih rješenja za sljedeće dionice:

  • autoput Andrijevica – Berane – Boljare (Idejni projekat);
  • autoput Andrijevica – Peć‚ dionica Andrijevica – Čakor (Idejno rješenje);
  • ukrštanje autoputa Bar-Boljare sa Jadransko-Jonskim autoputem i brzom     saobraćajnicom jug
  • brza saobraćajnica, dionica Crnča – Pljevlja – granica sa Bosnom i Hercegovinom (Idejno rješenje);
  • brza saobraćajnica, prelazak Bokokotorskog zaliva (Idejno rješenje).

Takođe, tokom godine planirana je izrada idejnih rješenja za sljedeće saobraćajnice: 

  • Jadransko – Jonski autoput, dionica od granice sa BiH do Grahova;
  • Jadransko – Jonski autoput, dionica Bar – Ulcinj;
  • brza saobraćajnica, dionica Podgorica – Nikšić;
  • brza saobraćajnica, dionica Smokovac – Božaj.

Za nastavak izgradnje autoputa Bar-Boljare za dionicu Mateševo-Andrijevica intezivirane su aktivnosti na uključivanju Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u dijelu finansiranja i procesu izbora izvođača radova, za čije svrhe se raspisivanje tendera očekuje do kraja tekuće godine.

U cilju jačanja regulatornih i institucionalnih okvira za za unapređenje javnih investicija Vlada Crne Gore je u minulom periodu donijela Odluku o obrazovanju Savjeta za javne investicije i Odluku o izradi kapitalnog budžeta, dok je Ministasrtvo finansija uspostavilo Registar kapitalnih projekata koji se finansiraju iz državnog budžeta, kao sastavni dio već postojeće sistemske aplikacije za upravljanje budžetom (BMIS).

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *