Prvoj banci je potrebha dokapitalizacija od šest miliona eura u narednih pet godina

Dodajte komentar

Prvoj banci je potrebha dokapitalizacija od šest miliona eura u narednih pet godina, od čega dva miliona u ovoj godini, navedeno je u prospektu javnog poziva za emisiju novih akcija kojeg je banica uputila postojećim akcionarima 5. marta. Skupština akcionara Prve banke je ovu odluku o dokapitalizaciji donijela 29. decembra prošle godine. Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, odluka o ovom emisiji je donijeta nakon mjera koje je sprovela Centralna banka kako bi se omogućio nastavak rada banice u skladu sa uslovima iz Zakona o kreditnim institucijama, prenose današnje Vijesti.

Revizori u posljednje tri godine na finansijske iskaze banke daju mišljenje sa rezervom uz skretanje pažnje gdje ukazuju da odliv depozita i druge aktivnosti ukazuju na postojanje materijalno značajne neizvjesnosti koja može izazvati sumnju u sposobnost banke da nastavi sa poslovanjem po načelu stalnosti”. Krajem prošle godine je propao pokušaj najvećeg akcionara Aca Đukanovića da proda većinski paketa akcija ove banke investitoru iz Srbije Davoru Macuri. Iz Centralne banke su potvrdili “Vijestima da su donijete mjere u vezi sa Prvom bankom, ali da ne mogu saopštiti detalje zbog tajnosti podataka.

Nakon sprovedene kontrole poslovanja Prve banke, Centralna banka je u skladu sa zakonom, Banci izrekla supervozorske mjere, čiji je cilj blagovremeno preduzimanje aktivnosti za poboljšanje sigurnosti i stabilnosti poslovanja Banke, kao i otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. Podsjećamo da su saglasno Zakonu o kreditnim institucijama i ostalim pozitivnim propisima, sve supervizorslce mjere koje izriče Centralna banka označene stepenom ‘povjerljivo’, uključujući i utvrđene rokove i način postupanja kreditne institucije, navedeno je u odgovoru iz CBCG kojeg potpisuje direktor Direkcije za licenciranje, odobrenja, mjere i ocjenu usklađenosti u Sektoru za kontrolu CBCG Nikola Bašanović. Iz Prve banke nisu direktno odgovorili na pitanje zbog čega dolcapitalizuju banku i da li to rade na zahtjev Centralne banke.

Skupština akcionara Prve banke na sjednici održanoj 29.12.2023. godine kvalifikovanom većinom donijela je Odluku o XIX emisiji akcija po osnovu javne ponude. Predmetna Odlulca je odobrena rješenjem Komisije za tržište kapitala od 29.02.2024. godine, kojim je Komisija za tržište kapitala odobrila prospekt za javnu ponudu od 15.648 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 127,82 , serije ‘RE-18’, u ukupnom obimu emisije akcija od 2.000.127,36 .Shodno prethodno navedenom, akcionari su koristeći svoja vlasnička prava, samostalno odlučili o dokapitalizaciji, navedeno je iz Prve banke. Prva banka sada ima 410 hiljada akcija čija je nominalna vrijednost 127,82 eura, tako da je ukupni nominalni kapital banke 52,4 miliona eura. Prema izvještaju o poslovanju banke sa kraja prošle godine akcijski kapital banke iznosi 55,4 miliona eura, akumulirani gubitak je 33 miliona, ostale rezerve su 10,8 miliona eura, tako da je ukupni kapital procijenjen na 33,3 miliona eura.

Akcijama banke je na berzi posljednji put trgovano po cijenama od 20,5 eura, a sada na berzi nema ponuda za kupovinu ni po tim cijenama. Tržišna vrijednost banke, prema cijenama akcija sa berze, jeste 8,4 miliona eura. To znači da će akcionari koji učestvuju u dokapitalizaciji akciju plaćati 127,82 eura, šest puta više od berzanske cijene. Akcionari banke, koji su bili vlasnici akcija na dan donošenja odluke 29. decembra, imaju pravo kupovine ovih akcija u skladu sa procentualnim učešćem u kapitalu banke u roku od 60 dana od objavljivanja emisije, odnosno do 4. maja. Ukoliko se na ovaj način u predviđenom roku ne kupe akcije, u dodatnom roku od tri mjeseca postojeći akcionari (koji su učestvovali u prvom krugu) mogu kupiti akcije koje nisu preuzeli drugi akcionari.

Akcionari novac za kupovinu akcija uplaćuju na poseban račun Prve banke i taj novac postaje njen kapital. Prema pravilima iz prospekta, emisija akcija će se smatrati uspješnom ukoliko postojeći akcionari kupe 65 odsto emitovanih akcija. Ukoliko emisija bude neuspješna, banka vraća novac akcionarima koji su ga uplatili.

Izvor: Vijesti

TAGOVI:
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *