Petko Bakić, predsjednik opštine Kolašin: Budžet za 2024. godinu 7.36 miliona eura

Dodajte komentar

“Budžet za 2024. godinu iznosi 7.365.000,00 eura i manji je u odnosu na 2023. godinu za million eura. Navedena razlika se odnosi na sredstva iz ekonomskog državljanstva, obzirom da je tokom 2023. godine Opština dobila million eura iz ovog Programa zbog čega je rađen i rebalans”, kazao je za Bankar.me predsjednik opštine Kolašin Petko Bakić.

Koliki su planirani prihodi budžeta opštine za 2024. godinu? Od čega stiže najviše sredstava?

Planirani su prihodi od poreza 2.180.000,00 eura, taksi 60.000,00 eura, naknadi 2.120.000,00 eura i donacija i transfera u iznosu od 2.060.000,00 eura.

Da li je planiran/urađen rebalans budžeta i koji su osnovni razlozi?

Za sada nije planiran rebalans budžeta za 2024. godinu, međutim ukoliko bude bilo potrebe svakako ćemo odraditi u skladu sa zakonskim procedurama i  budžetskim pravilima.

Za koje potrebe opština izdvaja najviše novca tokom prošle godine?

Tokom prošle godine Opština je najviše novca izdvojila na kapitalne izdatke i to radove u Ulici Boška Rašovića oko 700 hiljada, fasada muzeja oko 40 hiljada, adaptacija spomen doma 300 hiljada eura, radovi na aaptaciji lokalne infrastrukture oko 900 hiljada (putevi, kaldrma u gradu, rasvjeta, trotoari).

Koliko iznosi kapitalni budžet opštine i koji projekti su najveće stavke u njemu?

Kapitalni budžet za 2024. godinu iznosi 2.610.000,00 eura.

Najveće savke su: rasvjeta na mostu Vladoš, nastavak adaptacije zgrade Spomen doma, rekonstrukcija ulica Mirka Vešovića I i izgradnja saobraćajnice u naselju Breza.

Što smatrate najznačajnijom investicijom u narednom periodu?

Svakako jedna od najznačajnih investicija u narednim godinama će biti izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje se realizuje uz pomoć Evropske unije.

Koji dio troškova se odnosi na opštinsku administraciju i njeno poslovanje, a koji na preduzeća čiji je osnivač opština?

Za opštinska preduzeća izdvojeni su sledeći transferi:

TO – 40.000,00

Centar za kulturu – 310.000,00

Vodovod  i kanalizacija – 70.000,00

Komunalno – 135.000,00

Za bruto zarade i doprinose zaposlenih u lokalnoj upravi izdvojeno je 1.478.910,00 eura.

Da li je opština zadužena i, ako jeste, da li uredno servisira svoj dug? Koliki su iznosi kredita i kod kojih banaka se otplaćuju?

Opština uredno finansira sve kreditne obaveze i za tu namjenu je u 2024. Godini izdvojila  534.977,31 eura.

Da li je država – i sa koliko sredstava – pomogla vašu opštinu?

Država je obezbijedila sredstva za asfaltiranje dionice puta u Ljevištima u vrijednosti od (130.000,00 )

Realizovan je ugovor za hidrotehničku infrastrukturu u ulici Boška Rašovića I u vrijednosti od 241.500,00 eura. A sredstva u iznosu od 600.000,00 eura koja su bila opredijeljena za sportsku zonu u prethodnoj godini nijesu realizovana jer u postupku javne nabavke nije bilo zainteresovanih ponuđača.

Imajući u vidu značaj Kolašina kao turističkog centra sjevera ali i Crne Gore, koji su najznačajniji projekti koje bi izdvojili a koji su planirani u narenom periodu?

U narednom periodu najviše pažnje će se posvetiti izgradnji saobraćajne infrastrukture koju prati I komunalna infrastruktura, jer se u Kolašinu trenutno realizuju brojne infrastrukturne investicije i čak 7 projekata iz ekonomskog državljanstva.

(Bankar.me)

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *