Dušan Raičević, predsjednik Opštine Bar: Kapitalni budžet 25 miliona, slijede brojne investicije

Dodajte komentar

Budžet Opštine Bar za 2024. planiran je u iznosu od 45.060.000 eura što je za 42,37% više u odnosu na plan budžeta za 2023. godinu, koji je bio planiran u iznosu od 31.650.000,00 € – saopštio je za Bankar predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević.

Koliki su planirani prihodi budžeta Opštine za 2024. godinu? Od čega stiže najviše sredstava?

 Planirani prihodi iznose 45.060.000,00 €. Najviše prihoda planirano je da se ostvari po osnovu dva najznačajnija sopstvena prihoda: poreza na nepokretnosti koji je planiran u iznosu od 9.500.000,00 € i naknade za komunalne opremanje građevinskog zemljišta – komunalija po osnovu koje je planiran iznos od 6.000.000,00 €.

Da li je planiran rebalans budžeta, i koji su osnovni razlozi?

U 2023. godini nije rađen rebalans, dok je za 2024. godinu u fazi pripreme. Razlog za pripremu rebalansa u tekućoj godini je naplata dospjelih neizmirenih obaveza po osnovu naknade za komunalne opremanje građevinskog zemljišta sa pripadajućom zateznom kamatom, po osnovu Ugovora iz ranijeg perioda.

Za koje potrebe je Opština izdvojila najviše novca tokom prošle godine? 

Opština je tokom 2023.  najviše sredstava usmjerila za kapitalne izdatke, 43% ukupnih izdataka usmjereno je u kapitalni budžet, a značajna sredstva isplaćena su i za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru.

Koliko iznosi kapitalni budžet Opštine i koji projekti su najveće stavke u njemu, i šta smatrate najznačajnijom investicijom u narednom periodu?

Kapitalni budžet Opštine Bar za 2024. godinu planiran je na iznos od 25.150.000,00 €, od čega se 23.650.000,00 odnosi na kapitalne izdatke, dok je preostali iznos od 1.500.000,00€ predviđen za otplatu dugoročnih kredita.

U dijelu izgradnje lokalne putne mreže najznačajnije investicije se odnose na:

–          izgradnju saobraćajnice “At27-A6-A7-A8”, zona “B”, po DUP-u “Sutomore centar”, koja obezbjeđuje adekvatan pristup za naselje Zagrađe.

–          Izgradnju ulice “3” između zona “J” i “I” po DUP-u “Ilino” koja će uticati na dodatno rasterećenje saobraćaja na jadranskoj magistrali.

–          Izgradnju dijela saobraćajnice – ulice “T2“ u zoni „C“, DUP “Topolica III”  – uz korito rijeke Željeznice (190m)

–          Izgradnja ulica “TB4“,”TB5“ i “TB3”  u zoni „C“ po DUP-u “Topolica – Bjeliši”  i

–          Izgradnja saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom na Velikom Pjesku, na potezu od glavne magistrale do plaže,  koja olakšava pristup prema priobalnom području i rasterećuje mrežu lokalnih puteva u ovom turističkom naselju.

Kada je u pitanju izgradnja hidrotehničkih instalacija najznačajnija planirana investicija je  izgradnja podmorskog ispusta na Velikom Pijesku, procijenjene vrijednosti radova u iznosu od 1.300.000 €, čime će se riješiti problem odvođenja otpadnih voda ovog naselja.

Predviđena je i izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju olimpijskog bazena u Baru i izrada studije izvodljivosti za izgradnju još dva kapitalna objekta, panoramske žičare Bar – Rumija – Skadarsko jezero i akva parka.

Radovi koji su ugovoreni u prethodnom periodu, a čija realizacija počinje ili se nastavlja u 2024. godini odnose se na temeljnu rekonstrukciju objekta dvorca kralja Nikole, izgradnju Ulice “2” po DUP-u “Ilino” koja će povezati gradski dio sa OŠ “Anto Đedović” i predstavljati alternativnu saobraćajnicu za naselje Šušanj, izgradnju gradske kuće u Starom Baru i nastavak izgradnje parka “Topolica III”.

Planirani su radovi na uređenju još nekoliko parkovskih površina poput parka dvorca kralja Nikole, parka na UP Z16 po DUP-u “Topolica – Bjeliši” kod vrtića, igrališta u Sutomoru i parka ispred objekta gimnazije u centru grada. Za investiciono održavanje putne infrastrukture koja podrazumjeva asfaltiranje, sanaciju i proširenje puteva na prostoru svih mjesnih zajednica opredjeljena su sredstva u iznosu od 1.000.000  eura.

Koji dio troškova se odnosi na opštinsku administraciju i njeno poslovanje, a koji na preduzeća čiji je osnivač Opština?

Rashodi tekućeg budžeta čine 44% ukupnog budžeta Opštine za 2024., međutim nijesu sva sredstva tekuđeg budžeta opredijeljena za funkcionisanje organa lokalne uprave, već se u okviru ovih sredstava planiraju i sredstva za transfere preduzećima čiji je osnivač opština, za trasfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, za subvencije, otplatu obaveza iz prethodnog perioda, rezerve i ostale izdatke. Za zarade zaposlenih, ostala lična primanja koja se isplaćuju zaposlenim, rashode za usluge i rashode za materijal, koji se mogu direktno pripisati kao troškovi administracije, planirano je cca. 17% ukupnih planiranih izdataka. Za transfere privrednim društvima i ustanovama čiji je osnivač Opština Bar planirana su sredstva u iznosu od 3.956.000,00 €, što čini oko 9% ukupno planiranih izdataka.

 Da li je Opština zadužena i, ako jeste, da li uredno servisira svoj dug? Koliki su iznosi kredita i kod kojih banaka se otplaćuju?

Opština nema kreditnog zaduženja kod poslovnih banaka. Opština Bar jedino  ima dug prema Ministarstvu finansija, po osnovu dospjelih neizmirenih obaveza za kredit KFW Banke iz 2007. godine.  Opština Bar je od 2018. godine počela da vrši otplatu navedenih sredstava u skladu sa planom budžeta.

Da li je država, i sa koliko sredstava, pomogla Opštinu?

Tokom 2023. godine transferi od budžeta Crne Gore iznosili su 210.500,00 € i riječ je o namjenskim sredstvima za realizaciju projekata iz oblasti kulture i sporta, te za sanaciju puteva i vodotoka na seoskom području.

Da li Opština radi na uvođenju transparentnosti, kako bi građani i kompanije imale jasan uvid kako se njihovi porezi/prirezi troše?

U skladu sa članom 55 Zakona o finansiranju lokalne samoupravu, Opština na svojoj internet stranici objavljuje kvartalne izvještaje o ukupno ostvarenim primicima, izvršenim izdacima, budžetskom zaduženju i neizmirenim obavezama.

Bankar.me

 

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *