Dionice NLB-a u posljednja četiri mjeseca skočile 35%

Dodajte komentar

Dionice Nove Ljubljanske banke nastavljaju rasti na Ljubljanskoj berzi. U posljednja četiri mjeseca dionice NLB-a skočile su 35 posto, a poslovi su se u petak sklapali već po 99,80 eura.

Gdje su razlozi za toliki entuzijazam kupaca?

„NLB ima ogromnu depozitnu bazu, oko 20 milijardi eura, zajedno sa depozitima rezidenata i kompanija. NLB plaća veoma niske kamate na ove depozite, ali sa druge strane može da ‘parkira’ višak rezervi kod ECB-a preko noći po kamatnoj stopi od četiri odsto koja donosi odlične prinose.To je idealna pozicija za banku. Treba dodati da je u periodu niskih kamata NLB uradila mnogo na optimizaciji poslovanja, digitalizaciji, uslugama i dr. Već pomenuta visoka kamatna marža sada utiče na visoku profitabilnost“, rekao je Vid Pajič, direktor analize Triglav Sklada, na vebinaru Ljubljanske berze.