Potpisan ugovor o pružanju usluga za realizaciju projekta eKomora

Dodajte komentar

Privredna komora Crne Gore potpisala je sa konzorcijumom koji čine Crnogorski Telekom, Montex elektronika, Axians Crna Gora, Čikom i WinSoft, Ugovor o pružanju usluga za projekat eKomora. Ovaj značajan korak označava početak realizacije inovativnog projekta koji ima za cilj unapređenje poslovanja Komore. Digitalna transformacija poslovanja Privredne komore, pored unaprjeđenja efikasnosti i efektivnosti internih procesa, kroz uštede raznih resursa (ljudskih, vremenskih, finansijskih,…) imaće jak multiplikativni efekat i na poslovanje privrednih subjekata, preko niza servisa koje će uticati na povećanje konkurentnosti, unapređujući nivo digitalne spremnosti zaposlenih u privredi. Takođe, realizacijom ovog projekta biće omogućena veća dostupnost usluga koje Komora nudi svojim članicama, kao i veća interaktivnost u komunikaciji sa njima, što će doprinijeti osnaživanju stavova privrede koje Komora zastupa pred organima javne uprave, kao njihovo krovno udruženje.

Jedan od ključnih elemenata projekta je implementacija elektronskih box-ova za prijem i otpremu dokumenata, kao i virtuelni radni prostori za sve registrovane članice. Ovo će značajno pojednostaviti komunikaciju između kompanija, čineći je bržom i efikasnijom. Takođe, komunikacija sa bazama podataka državnih institucija na principu interoperabilnosti, omogući će elektronsko izdavanje različitih dokumenata i time doprinijeti  uštedama vremena i resursa privrednika. Projekat će takođe omogućiti članovima Privredne komore lakši pristup informacijama i tokovima podataka u poslovnim procesima, podržavajući njihovo poslovanje na konkurentnom tržištu.

Kompetitivan i transparentan postupak izbora najpovoljnije ponude, te sadržaj Ugovora usaglašen sa izabranim ponuđačem  osigurali su najbolje uslove za implementaciju projekta. Na osnovu dostavljene dokumentacija o sprovedenom postupku vrjednovanja ponuda i Nacrta Ugovora, Upravni odbor Komore donio je konačnu Odluku o angažovanju prvorangiranog ponuđača.

Realizacija Projekta predviđena je u tri Faze, u ukupnom trajanju od 36 mjeseci. Prva faza predviđa pripremne aktivnosti za implementaciju Projekta (60 dana); u okviru Faze II obaviće se implementacija Projekta (120 dana); i tokom Faze III radiće se na unapređenju, održavanju i popravci isporučene opreme i rješenja za projekat.

Realizacijom aktivnosti na projektu eKomora, Privredna komora potvrđuje spremnost, ne samo da prati, već da bude implementator savremenih koncepata koje nameće Industrija 4.0.

Kao što je već navedeno, realizacijom ovog projekta povećaće se dostupnost servisa i usluga koje Komora nudi svojim članicama. Značaj digitalne transformacije, kako za Komoru, tako i za cijelu privredu, kao i puna posvećenost Komore da bude predvodnik ovog procesa, transformišući rad, prije svega, same institucije, imaće snažan uticaj, kroz intenzivnije i konkretnije zahtjeve prema nadležnim ministarstvima, i na digitalnu transformaciju rada javne uprave.

(PKCG)

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *