O skraćivanju radnog vremena sad u Vladi ćute

Dodajte komentar

Skraćivanje radnog vremena sa osam na sedam sati dnevno, odnosno sa 40 na 35 nedjeljno, bilo je jedno od predizbornih obećanja koje je izazvalo veliku pažnju, bilo da se radi o odobravanju od strane zaposlenih ili pozivanju na oprez i pažljive analize od poslodavaca. Ipak, o tom pitanju se sada ćuti, kako u Vladi, tako i u nadležnom Ministarstvu rada i socijalnog staranja, koje od 16. novembra ignoriše naša pitanja i pored dvije upućene urgencije ovom resoru.

Ministarstvo smo pitali kada će biti preduzeti konkretni koraci da se radno vrijeme skrati sa osam na sedam sati, kroz izmjene kojih zakona će se to pitanje regulisati, da li će se raditi analiza o skraćivanju radnog vremena i kako će se kontrolisati da li se novo radno vrijeme poštuje.

”MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA ODBIJA DA DA BILO KAKVU INFORMACIJU U VEZI SA PREDIZBORNIM NAJAVAMA

U Uniji slobodnih sindikata (USSCG) za “Dan” kažu da su u procesu izmjena Zakona o radu, koji je započet prije nekoliko godina, predlagali da se radno vrijeme u toku sedmice svede sa 40 na 36 sati. Taj predlog nalazi se i u Rezoluciji o dostojanstvenim uslovima rada, koja je usvojena od strane 300 delegata na 4. Kongresu USSCG, održanom 1. novembra 2022.

– To pitanje smatramo izuzetno važnim i njemu ćemo pokloniti posebnu pažnju jer time prvenstveno želimo da postignemo balans između privatnog i profesionalnog života. Svjedoci smo da je Crna Gora na čelu zemalja Evrope u kojima se najduže radi. Dok naše radno vrijeme, prema poslednjim istraživanjima Eurostata, traje 42,8 sati, u razvijenim evropskim državama ono se kreće od 33,2 sata u Holandiji, 35,3 sata u Njemačkoj do 35,3 sata u Danskoj. Osim toga, neke države već imaju četvorodnevnu radnu sedmicu, a neke već zagovaraju prelazak na trodnevnu radnu sedmicu. Da ne govorimo o mnogo lošijim uslovima rada koje imaju naši zaposleni u odnosu na one u evropskim državama. Iz svega navedenog proizilazi da se obećanje koje je dato u predizbornoj kampanji u potpunosti poklapa sa našim postavljenim programskim ciljem i mi ćemo na tome insistirati i istrajavati – navode u USS.