U 2024. godini normalizacija poslovanja Grupe Triglav u skladu sa strategijom

Dodajte komentar

Ovogodišnji rezultat pod uticajem prirodnih nepogoda i regulisanja cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja

Grupa Triglav je u prvih devet mjeseci ove godine povećala obim poslovanja za 12 posto na 1.390,1 miliona eura, zadržavši svoju finansijsku snagu i vodeću tržišnu poziciju u Sloveniji i Adria regiji. Na devetomjesečne rezultate uticali su ovogodišnji jednokratni negativni događaji, posebno ekstremno masovne štete, čija je procijenjena vrijednost, s obzirom na zaštitu reosiguranja, iznosila 55,1 milion eura, te gubitak segmenta Zdravstva, koji je prouzrokovan regulacijom cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja, dostigao je 28,5 miliona eura. Inflatorni pritisci na štete i troškove takođe su uticali na poslovanje. Devetomjesečni poslovni rezultat prije oporezivanja Grupe bio je negativan i iznosio je -11,8 miliona eura. Grupa potvrđuje već objavljenu procjenu na polugodišnjem nivou da će cjelogodišnji poslovni rezultat prije oporezivanja biti oko 80 posto manji od prvobitno planiranog, ako odštetni zahtjevi do kraja godine budu u okvirima očekivanja. U 2024. godini očekuje normalizaciju poslovanja u skladu sa strateškim pravcima i planira poslovni rezultat prije oporezivanja između 100 i 120 miliona eura. Planirano je da ukupan obim poslovanja bude oko 1,6 milijardi eura, a kombinovani koeficijent imovinskih i zdravstvenih osiguranja je oko 95 odsto. Nadzorni odbor osiguravajućeg društva je na sjednici održanoj 29.11.2023. godine, ponovo imenovao predsjednika uprave i dva člana uprave na novi petogodišnji mandat, kojem postojeći mandat ističe sljedeće godine. Grupa dosljedno provodi strategiju u smjeru rasta, razvoja i svojih održivih ambicija.

Naglasci poslovanja u devet mjeseci 2023. godine

U odnosu na isti period prošle godine, Grupa Triglav je povećala ukupan obim poslovanja za 12 posto na 1.390,1 milion eura. Uspješno je poslovala u sektoru investicija i upravljanju imovinom stranaka u uzajamnim fondovima i kroz individualno upravljanje, kao i u segmentu Životna osiguranja i penzije. Negativni jednokratni faktori iz okruženja uzrokovali su gubitak u segmentima Imovina i Zdravstvo, što se odrazilo na kombinovani omjer Imovina i Zdravstvo u visini 105,0 posto (7,2 postotna boda više nego prošle godine). Devetomjesečni poslovni rezultat prije oprezivanja Grupe dostigao je negativnih -11,8 miliona eura (33,6 miliona eura u istom periodu prošle godine), a neto poslovni rezultat Grupe -11,3 miliona eura (27,6 miliona eura prošle godine).

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je pojasnio: »Zbog ovogodišnjih prirodnih nepogoda bilježimo istorijski visoke štete, a uvođenje regulacije cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja u Sloveniji rezultiralo je gubitkom u segmentu Zdravstvo. Dodatni negativan uticaj na devetomjesečne rezultate predstavljaju inflatorni pritisci na štete i troškove, koji su prisutni od prošle godine. Što se tiče godišnjih rezultata, potvrđujemo već objavljenu procjenu na polugoduštu, da će godišnji rezultat segmenata Imovina i Zdravstvo u Sloveniji biti negativan, a poslovni rezultat Grupe prije oporezivanja u 2023. godini oko 80 posto biće manji od prvobitno planiranog, uz pretpostavku normalnih odštetnih zahtjeva do kraja godine. Ova godina je veoma zahtjevna i za tim Triglava, pa im se zahvaljujem na trudu i predanom radu koji pokazuju u ovim uslovima.«

Finansijski rezultati za devet mjeseci 2023. godine

Grupa Triglav je kapitalno snažna, finansijski stabilna i adekvatno likvidna. Na kraju devetomjesečja 2023. godine njena bilansna suma je porasla za 10 posto u odnosu na kraj 2022. godine na 4,3 milijarde eura, a ukupna vrijednost kapitala iznosila je 842,0 miliona (indeks 94).

Ukupan obim poslovanja Grupe dostigao je 1.390,1 miliona eura (indeks 112), a obračunata bruto premija osiguranja, koja predstavlja 92%-postotnog udjela, povećala se na 1.282,8 miliona eura (indeks 112). Na slovenačkom tržištu rast premije iznosio je 11-posto, na međunarodnom tržištu 25%, na preostalim tržištima Adria regije 6%. Ostali prihodi iznosili su 107,4 miliona eura (indeks 115).

Devetomjesečni poslovni rezultat prije oporezivanja Grupe iznosio je -11,8 miliona eura (prošle godine: 33,6 miliona eura), detaljnije: