Oglas za posao: Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Crne Gore

Dodajte komentar

Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Crne Gore

Udruženje naftnih kompanija Crne Gore (UNKCG), osnovano je u oktobru 2015.g. Udruženje je javno, dobrovoljno, nevladino, neprofitno i osnovano radi promovisanja i zaštite prava i interesa svojih članica, u prvom redu u oblasti uređivanja poslovanja transporta, skladištenja i trgovine naftom i naftnim derivatima na tržištu Crne Gore. Udruženje djeluje u pravcu uklanjanja administrativnh barijera i unaprijeđenja odnosa sa organima lokalne i državane vlasti i afirmisanju visokih standarda i profesionalnosti svojih članica.

Opis poslova i radnih zadataka Generalnog sekretara/ke:

 • Generalni sekretar/ka radi samostalno i u skladu sa odlukama Upravnog odbora, na promociji i zastupanju profesionalnih i ekonomskih interesa članica u privrednim djelatnostima transporta, skladištenja i trgovine naftom i naftnim derivatima;
 • Radi na uklanjanju i pojednostavljivanju administrativnih barijera i procedura u dijelu dobijanja raznih saglasnosti, procedura, licenci, odobrenja i drugo, a koje mogu uticati na poslovanje članica Udruženja;
 • Promoviše preduzetništva i trgovine zasnovane na slobodnoj konkurenciji;
 • Radi na promociji i poboljšanju poslovnih praksi članova Udruženja;
 • Inicira i učestvuje u radnim grupama ili javnim raspravama u dijelu donošenja novih ili dopunskih Zakonskih akata koji mogu uticati na poslovanje članica Udruženja;
 • Aktivno radi na preispitivanju ciljeva Udruženja, a sve u cilju ostvarivanja interesa članstva i opšte društvenih interesa;
 • Radi na očuvanju, proširenju i dobijanju novog članstva;
 • Zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruženja po prethodnom nalogu i odlukama Upravnog odbora;
 • Odgovara za zakonitost rada i posla koji obavlja u ime Udruženja;
 • Vodi poslove Udruženja saglasno odlukama Upravnog odbora i Skupštine;
 • Podnosi Upravnom odboru kvartalne izvještaje njegovih sprovedenih i započetih aktivnosti;
 • Priprema medijske tekstove ili predstavlja stavove Udruženje u medijima
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruženja.

Posebni uslovi:

 • VSS, fakultet pravnih, ekonomskih, društvenih ili tehničkih nauka
 • Najmanje tri godine radnog iskustva u administraciji ili na rukovodećim pozicijama
 • Odlično poznavanje rada na računaru
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Da je državljanin/ka Crne Gore
 • Da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak i da nije krivično odgovarao/la

Od kandidata očekujemo:

Timski rad,

 • Intenzivna komunikacija sa članicama Unije i izgradnja odnosa sa relevantnim oganima,
 • Analitičko razmišljanje i sposobnost predlaganja odluka u dinamičnom okruženju naftnog sektora,
 • Proaktivnost u praćenju zakonodavstva i zakonske regulative i iniciranju promjena u skladu sa potrebama Udruženja.

Dokumentaciju sa radnom biografijom i motivacionim pismom kandidat/tkinja šalje na adresu [email protected] najkasnije do 25.11.2023.g. sa naznakom u naslovu „prijavljivanje na oglas UNKCG“. Nakon navedenog roka, biće pozvani na intervju samo kandidati za koje UNKCG bude smatralo da zadovaljavaju oglasne uslove.

Trajanje ugovora:

 • Ugovor na određeno vrijeme uz prethodni probni rad u periodu od 3 do 6 mjeseci shodno ostvarenim rezultatima rada, sa mogućnošću produženja.
TAGOVI:
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *