NLB zapošljava: Lični savjetnik za poslovanje sa fizičkim licima

Dodajte komentar

Privlači Vas rad u dinamičnom okruženju sa timom iskusnih profesionalaca? Želite da gradite karijeru u kompaniji koja ulaže u znanje i pomaže usavršavanju svojih zaposlenih?

Mi smo pravi poslodavac za Vas!

NLB BANKA AD PODGORICA OTVARA POZICIJU

Lični savjetnik za poslovanje sa fizičkim licima

1 izvršilac

Mjesto rada: Bar

Sektor poslovanja sa građanima, Filijala Bar

Odgovornosti:

 • promovisanje i neposredna prodaja bankarskih proizvoda i finansijskih usluga Banke;
 • uspostavljanje kontakata i zaključivanje poslovnih aranžmana;
 • otvaranje, evidencija,praćenje i gašenje svih vrsta računa klijenata;
 • operativno staranje o računima komitenata kao i ukupnim poslovnim odnosima sa komitentima sa posebnim fokusom na segment ponude koji podrazumjeva ličnog bankara za 100 ili više zlatnih klijenata;
 • proaktivno anazvoanje za postizanje visok stepen kvaliteta usluga i ostvaruje profesionalne i fleksibilne odnose sa klijentima sa posebnim statusom;
 • obezbjeđuje promptne i efikasne usluge klijentima-fizičkim licima koji imaju poseban status, koji traže sve vrste kredita i druge usluge u okviru ovog segmenta, kao i proizvoda, a radi zadovoljenja potreba klijenata;
 • stara se o sveukupnom zadovoljstvu klijenata sa posebnim statusom, u okviru delegiranom portfolija klijenata, obezbeđujući usluge po svim zahtjevima klijenata, koje mogu podrazumijevati i koordinaciju učešća drugih organizacionih jedinica Banke;
 • preduzima aktivnosti radi privlačenja novih klijenata koji imaju finansijski potencijal da budu prepoznati kao klijenti sa posebnim statusom, i uspostavljanja saradnje na bazi uzajamnog povjerenja;
 • savjetovanje strankama prilikom izbora i odlučivanja o bankarskim proizvodima i uslugama kao i o načinu njihovog korišćenja;
 • sakupljanje poslovnih i finansijskih podataka, informacija i izvještaja o komitentu i njegovom poslovanju za potrebe analize kreditne sposobnosti i komitenta i ispunjavanju preuzetih obaveza prema Banci;
 • prosleđivanje poslovnih i finansijskih podataka i informacija o komitentu službama u Banci koje su zadužene za odobravanje plasmana;
 • obavljanje blagajničkih, trezorskih i mjenjačkih poslova;
 • pripremanje informacija o ostvarivanju poslovnih planova i ciljeva;
 • zastupanje u osiguranju;
 • koordiniranje komunikacije i saradnje sa drugim sektorima i institucijama van Banke;
 • predlaganje rješenja u cilju unapređenja obavljanja posla;
 • aktivna saradnja sa ostalim zaposlenima, kao i zamjena zaposlenih u sektoru u slučaju odsustva;
 • mentorstvo i prenos znanja;
 • koordinira operativne poslove rada;
 • učešće u prijektima i radnim grupama za unaprjeđenje proizvoda i procesa;
 • izvršavanje drugih poslova i naloga po upustvima nadređenog rukovodioca.

Potrebne kvalifikacije:

 • Stepen obrazovanja: VII Smjer obrazovanja: dip.ecc
 • Radno iskustvo: 2 godine
 • Znanje engleskog jezika
 • Upotreba PC alata

Ključne kompetencije:

 • Pouzdanost i odgovornost
 • Etičnost
 • Samoinicijativnost
 • Rad u timu
 • Usmjerenost na stranke

Ako ste zainteresovani za navedenu poziciju i ispunjavate uslove, molimo Vas da svoju biografiju i motivaciono pismo proslijedite na [email protected], ne kasnije od 1.10.2023.godine.

Samo kandidati koji uđu u najuži izbor biće kontaktirani.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *