Triglav Grupa: Visoki gubici u zdravstvenom osiguranju, Lovćen Grupa i dalje prva u CG

Dodajte komentar

Način promjena u slovenačkom zdravstvu i istorijske katastrofe smanjuju procjenu ostvarenja planiranog godišnjeg rezultata za oko 80 posto

U prvom polugodištu, Grupa Triglav je povečala ukupan obim poslovanja na 955,4 miliona eura i ostvarila poslovni rezultat prije oporezivanja od 10,5 miliona eura. Ovogodišnje neočekivano ograničenje cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja u Sloveniji izazvalo je visok gubitak u segmentu zdravstvenog osiguranja, koji je na polugodišnjem nivou iznosio 30,9 miliona eura, što se značajno odražava i na polugodišnji rezultat Grupe Triglav. Prirodne katastrofe u Sloveniji i regionu, posebno oluje, tuče i poplave u julu i avgustu, izazvale su istorijski visoke gubitke za Grupu Triglav. Njihova trenutna procjena dostiže između 150 i 200 miliona eura. Uzimajući u obzir reosiguravajuće zaštite, procjenjuje se da će njihov negativan uticaj na dobit Grupe biti između 40 i 50 miliona eura. Grupa procjenjuje da će zbog gubitaka u segmentu zdravstvenog osiguranja i šteta od prirodnih katastrofa njen cjelogodišnji poslovni rezultat prije oporezivanja biti oko 80 posto manji od planiranog. Procjena je zasnovana na pretpostavci normalnih odštetnih zahtjeva do kraja godine. Uprkos zahtjevnim okolnostima, Grupa održava kapitalizaciju na odgovarajućem nivou i adekvatno je likvidna. Čak i u zahtjevnim okolnostima, dosljedno sprovodi strategiju u pravcu rasta, razvoja i održivih ambicija.

Poslovni rezultat Grupe Triglav

Grupa je u prvoj polovini 2023. godine ostvarila poslovni rezultat od 10,5 miliona eura prije oporezivanja, koji u jednakim dijelovima dolazi iz djelatnosti osiguranja i neosiguranja. U djelatnosti osiguranja ono je iznosilo 5,1 miliona eura i rezultat je dobrog rezultata finansijskih ulaganja (10,2 miliona eura) i negativnog rezultata u osiguravajuće-tehničkom dijelu poslovanja (-5,1 miliona eura). Ovo je uzrokovano visokim gubitkom od 30,9 miliona eura u segmentu zdravstvenog osiguranja. Ovaj gubitak je poništio dobar polugodišnji rezultat svih ostalih segmenata osiguranja zajedno. U skladu sa računovodstvenim standardima, već je priznat u polugodišnjim izvještajima Grupe u odgovarajućem iznosu. Rezultat iz djelatnosti izvan osiguranja iznosi 5,4 miliona eura i dolazi uglavnom od upravljanja imovinom stranaka u uzajamnim fondovima i individualnog upravljanja. Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je rekao: »U zahtjevnim okolnostima povećali smo ukupan obim poslovanja u odnosu na prethodnu godinu i dobro poslovali u obje djelatnosti, ali je ovogodišnja iznenadna promjena u slovenačkom zdravstvenom sistemu regulacijom cijene dopunskih zdravstvenih osiguranja prouzrokovala gubitak u segmentu zdravstvenih osiguranja. Zbog svoje visine, to je imalo značajan utiecaj na polugodišnje rezultate Grupe.«

O poslovanju Grupe Triglav do kraja godine predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: »U trenutnim okolnostima naša briga prvenstveno je usmjerena na stranke koje su pretrpjele štetu u prirodnim katastrofama. Pritom se zahvaljujem cijelom timu saradnica i saradnika, koji su fokusirani na što brže rješavanje potraživanja stranaka i shodno tome pomoći ljudima da otklone posljedice ove prirodne katastrofe. U Triglavu odštetne zahtjeve smatramo redovnim dijelom našeg poslovanja. Uspostavili smo odgovarajuću zaštitu reosiguranja i robustan poslovni model sa efikasnim sistemom upravljanja rizicima. Vjerujemo, da će ovogodišnji iznos prirode masovnih šteta dostići vrijednost između 150 i 200 miliona eura, što je istorijski nivo. Njihov uticaj na poslovni rezultat Grupe znatno će premašiti dugoročni prosjek i, prema sadašnjim procjenama, iznosiće između 40 i 50 miliona eura. Procjenjujemo, da će zbog ova dva faktora iz okoline, odnosno promjena u zdravstvenom sistemu u Sloveniji i prirodnih masovnih šteta, a uz pretpostavku normalnih odštetnih zahtjeva do kraja godine, naš poslovni rezultat ove godine biti oko 80 posto manji od prvobitno planiranog.«Grupa Triglav ostaje finansijski stabilna, adekvatno likvidna i kapitalizirana na odgovarajućem nivou.

Poslovanje Grupe u prvom polugodištu 2023

Aktivnom implementacijom strateških pravaca Grupa je ostvarila 955,4 miliona eura ukupnog obima poslovanja (indeks 111). Rashodi od usluga osiguranja porasli su na 632,9 miliona eura (indeks 115), od čega je najveći rast od 31 posto ostvaren u segmentu zdravstvenih osiguranja. Troškovi poslovanja Grupe iznosili su 214,4 miliona eura (indeks 114), pri čemu su najviše porasli troškovi pribavljanja osiguranja, u skladu sa rastom obima poslovanja. Član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc rekao je: »Prošlogodišnja prilagođavanja premija osiguranja inflaciji već se odražavaju na ovogodišnje poslovne prihode, ali još uvijek nismo uspjeli u potpunosti nadoknaditi povećane rashode poslovanja zbog inflatornih pritisaka, koji su prisutni od početka 2022. godine.«

Kombinovani koeficijent imovinskih i zdravstvenih osiguranja Grupe bio je 102,2 posto. Marža ugovorne usluge, koja uključuje neostvarenu, a očekivanu dobit od ugovora o osiguranju, dostigla je 208,7 miliona eura (indeks 112), u njoj novostvoreni dio marže predstavlja udio od 9,5%. Pod uticajem povoljnih uslova na finansijskim tržištima, ostali sveobuhvatni prihodi su iznosili 8,7 miliona eura. Neto godišnja profitabilnost kapitala Grupe iznosila je 2,3%.

Povodom uticaja međunarodnog računovodstvenog standarda MSRP 17 na uporedne podatke za prvu polovinu prošle godine, član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc dodatno je objasnio: »Prema međunarodnim računovodstvenim standardima MSRP 17 i MSRP 9, prošlogodišnji rezultati su znatno niži nego prema ranije važećim standardima MSRP 4 i MRS 39, a to se uglavnom tiče razlika u vrijednovanju osiguravajuće-tehničkih rezervi i priznavanja efekata revalorizacije finansijskih ulaganja. Na prošlogodišnji rezultat perioda prema MSRP17 negativno je uticalo dodatno kreiranje rezervisanja zbog značajnog rasta inflacije, dok, za razliku od MSRP 4, na rezultat nisu pozitivno uticali efekti eliminacije rezervacija iz prethodnih perioda, koje smo posebno pažljivo oblikovali.«

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav na sjednici održanoj 30. 8. 2023. godine između ostalog, dao je pozitivnu ocjenu Alešu Košičeku i Janji Strmljan Čevnja u sklopu naknadne ocjene kompetentnosti i podobnosti članova Nadzornog odbora, predstavnika radnika, koji su bili imenovani od strane Radničkog vijeća osiguravajućeg društva.

Grupa Triglav na crnogorskom tržištu

U prvoj polovini 2023. godine, Lovćen grupa, koju čine Lovćen osiguranje, Lovćen-životna osiguranja i Lovćen auto, zadržala je vodeću poziciju po pitanju učešća na crnogorskom tržištu osiguranja. Učešće na crnogorskom tržištu, na kome posluje 9 osiguravajućih društava, iznosi 36,6 posto i manje je za 3,3 procentna poena u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupan obim poslovanja Grupe Triglav u Crnoj Gori u prvoj polovini godine ostao je na istom nivou kao u prošlogodišnjem periodu i iznosi 24,4 miliona eura.

Glavni izvršni direktor Lovćen osiguranja Matjaž Božič rekao je: »Zadovoljni smo poslovanjem u prvoj polovini godine, obzirom da ovu godinu karakteriše pogoršanje makroekonomskog okruženja sa visokim rastom opšte inflacije. Uspješno smo se izborili sa situacijom, a ostvareni dobri polugodišnji rezultati potvrđuju našu održivu orijentaciju uz dobro postavljena strateška opredjeljenja, za šta se zahvaljujem timu saradnica i saradnika u Lovćen grupi, putem koje Grupa Triglav posluje u Crnoj Gori  .«

Grupa Lovćen

Lovćen osiguranje dio je Grupe Triglav, najveće finansijsko-osiguravajuće grupacije u jugoistočnoj Evropi. Na crnogorskom tržištu pod sadašnjim imenom posluje od 1979. godine. Lovćen osiguranje, zajedno sa društvima Lovćen-životna osiguranja i Lovćen autom, čini Grupu Lovćen koja je po prikupljenoj premiji, isplaćenim štetama, visini kapitala i tržišnom učešću vodeća na crnogorskom tržištu osiguranja. Grupa Lovćen sa sjedištem u Podgorici putem više od 380 zaposlenih na preko 40 prodajnih mjesta širom Crne Gore obezbjeđuje svojim klijentima osiguravajuće pokriće svih vrsta neživotnih i životnih osiguranja.

Grupa Triglav

Grupa Triglav sa svojim znanjem, iskustvom i finansijskom snagom već više od 120 godina opravdava povjerenje stranaka i drugih učesnika. Njena misija je da stvara sigurniju budućnost. To je najveća osiguravajuća i finansijska grupa u Adria regiji i jedna od vodećih u jugoistočnoj Evropi, koja posluje u šest država i na sedam tržišta i šire u međunarodnom smislu kroz partnersko povezivanje sa društvima za posredovanje, zastupanje i reosiguranje. Ključni stubovi njenog poslovanja su osiguranje i upravljanje imovinom. Zapošljava preko 5.300 ljudi. Triglav grupa zadržava čvrstu finansijsku stabilnost, visoku adekvatnost kapitala i profitabilnost poslovanja, što potvrđuju i visoke ocjene kreditnog rejtinga »A«, od strane dviju priznatih kreditnih agencija. Glavne vrijednosti društva su odzivnost, jednostavnost i pouzdanost. Njena vizija je postaviti standard za izvanredno korisničko iskustvo – bilo kada i bilo gdje. Sa održivom orijentacijom poslovanja razvojno je orijentisano okruženje za zaposlene, povezana sa partnerima i stabilna, sigurna i isplativa investicija za investitore.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *