Implementacija novog Mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika – Koje promjene očekuju kompanije sa Zapadnog Balkana.

Dodajte komentar

Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana (WB6 CIF) u saradnji sa komorama regiona organizuje okrugli sto sa predstavnicima Evropske komisije (Direktorat za susjedstvo i pregovore o proširenju – DG NEAR i Direktorat za poreze i carinsku uniju – DG TAXUD) na temu: Implementacija novog Mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika – Koje promjene očekuju kompanije sa Zapadnog Balkana. Cilj okruglog stola je upoznavanja kompanija iz regiona sa novim Mehanizmom EU za smanjenje emisija gasova sa efekatom staklene bašte (GHG) i smjernicama za primjenu tokom tranzicionog perioda implementacije.

Sastanak će se održati u srijedu, 06. septembra 2023.godine sa početkom u 9:30 časova u Privrednoj komori Crne Gore, ul. Novaka Miloševa 29/II, Podgorica

Mehanizam za prekogranično prilagođavanje ugljenika (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) predstavlja dio Evropskog zelenog sporazuma koji će direktno uticati i na kompanije sa Zapadnog Balkana. Ovaj mehanizam osmišljen je sa ciljem sprečavanja rizika od ispuštanja ugljenika i podržavanja povećanih ambicija EU u borbi protiv klimatskih promjena, uz obezbeđenje usklađenosti sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije.

Regulativa o CBAM-u (Uredba EU 2023/956) zvanično je stupila na snagu 16. maja 2023.godine. CBAM će početi da se primjenjuje tranzicionoj fazi od 1. oktobra 2023. godine. Tokom ove tranzicione faze do kraja 31. decembra 2025. godine, uvoznici CBAM proizvoda će kvartalno prijavljivati podatke o ugrađenim emisijama i cijeni ugljenika plaćenoj za uvoz CBAM proizvoda u EU. Prvi period prijavljivanja za uvoznike završiće se 31. januara 2024. godine. Inicijalno će se primenjivati na uvoz određenih proizvoda i odabranih prekursora čija je proizvodnja intenzivna u CO2 emisijama i pod najvećim rizikom od ispuštanja ugljenika: cement, gvožđe i čelik, aluminijum, đubriva, električna energija i vodonik.

Evropska komsija je 17. avgusta 2023. godine objavila Uredbu o impementaciji koji detaljno definišu obaveze o izvještavanju tokom tranzicionog perioda za uvoznike CBAM proizvoda u EU, kao i metodologiju koja će se koristiti u ovom periodu za izračunavanje ugrađenih emisija koje se ispuštaju tokom procesa proizvodnje CBAM proizvoda.  Takođe, Komisija je objavila i Smjernice za uvoznike iz EU i smjernice za postrojenja van EU o praktičnoj primjenu novih pravila iz CBAM mehanizma.

Postepeno uvođenje CBAM-a tokom vremena omogućiće pažljiv, predvidljiv i proporcionalan prelazak za preduzeća unutar EU i van nje, kao i za javne vlasti. Tokom ovog tranzicionog perioda, uvoznici dobara obuhvaćenih novim pravilima samo će morati prijaviti emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG) koje su ugrađene u proizvoda koje uvoze (direktne i indirektne emisije), bez obaveze finansijskih plaćanja.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, molimo vas da svoje prisustvo prijavite najkasnije do ponedeljka, 04. septembra 2023. godine, putem LINK-a.

Agenda CBAM

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *