Sava osiguranje zapošljava: Stručni saradnik za likvidaciju šteta na vozilima

Dodajte komentar

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje

O G L A S

za radno mjesto

S T R U Č N I    S A R A D N I K  /  S A R A D N I C A   Z A   L I K V I D A C I J U   Š T E T A   N A   V O Z I L I M A

sa mjestom rada u Podgorici

Stručni saradnici / saradnice za likvidaciju šteta na vozilima dužni su da:

 • vrše uviđaj i procjenu odštetnih zahtjeva,
 • obezbjeđuju potrebne dokaze za utvrđivanje osnova, vrste i visine obaveze Društva po podnijetim odštetnim zahtjevima,
 • utvrđuju osnov za isplatu štete,
 • pružaju informacije o pokriću asistentskim kompanijama,
 • utvrđuju visinu naknade po osnovu odštetnog zahtjeva i formiraju naloge za isplatu odštetnih zahtjeva,
 • utvrđuju visinu rezervacija po nastalim i prijavljenim odštetnim zahtjevima,
 • vrše evidentiranje i obradu uslužnih šteta,
 • korespodiraju sa eksternim saradnicima.

Zainteresovani kandidati treba da:

 • imaju stečenu kvalifikaciju srednjeg obrazovanja, nivo IV1,
 • poznaju rad na računaru,
 • imaju radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od dvije godine.

Neophodno je da kandidati imaju znanja iz oblasti servisiranja, popravke vozila i auto djelova, kao i da budu upoznati sa tržištem automobila.

Ukoliko ispunjavate tražene uslove i želite da budetet dio uspješnog tima biografiju možete dostaviti na e-mail adresu – [email protected]

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati za koje smatramo da ulaze u uži izbor.

Prijavom na oglas kandidati potvrđuju da su saglasni da se njihovi lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.

S A V A    O S I G U R A N J E   A D

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *