Više štedimo nego što se zadužujemo

Dodajte komentar

Građani i privrednici bankama za kredite duguju gotovo četiri milijarde eura. Zamiljivo je, ipak mnogo više štedimo. Tako, prema statistici Centralne banke, građani i privreda na računima ima oko pet milijardi eura. Kada se ovi iznosi uporede sa brojem stanovnika, ispada da je svaki građanin u prosjeku zadužen nešto više od dvije i po hiljade eura, dok je prosječan deposit po glavi stanovnika oko četiri hiljade eura.

Podaci Centralne banke pokazuju da se građani iz godinu u godinu sve više zadužuju, ali I privrednici. Ukuponi odobrenu krediti na kraju juna iznosili su tri milijarde 984,2 miliona eura. U poređenju sa isetim periodom prethodne, kako je portal Bankar.me saopšteno iz Centralne banke, to je rast 446,4 miliona eura ili 12,62%.

„Od ukupnih kredita banaka, na nefinansijski sektor, koji obuhvata privredna društva u državnom vlasništvu i privredna društva u privatnom vlasništvu, odnosilo se ukupno milijardu 329,58 miliona eura ili 33,37% kreditnog portfolija. Na sektor stanovništva, koji obuhvata fizička lica i preduzetnike, odnosilo se milijardu 619,27 miliona eura ili 40,64% kreditnog portfolija. Preostali iznos kredita od milijardu 35,32 miliona eura ili 25,99% se odnosio na finansijski sektor, sektor Opšte Vlade, odnosno Vladu Crne Gore i jedinice lokalne samouprave, nerezidentni sektor i nevladine i druge neprofitne organizacije“, navode iz Centralne banke.

Krediti odobreni nefinansijskom sektoru, u junu 2023. godine bilježe rast od 27,35 miliona eura, odnosno 2,10% na godišnjem nivou. Istovremeno, krediti stanovništvu zabilježili su rast od 107,15 miliona eura, odnosno 7,09% na godišnjem nivou.

Kada se sve stavi na papir, statistika pokazuje da građanini bankama u prosjeku duguju 2.688 eura, a prosječna kamata po kojoj ui m banke odobravale kredite iznosi 6,34%.

GRAĐANI U PROSJEKU NA RAČUNU IMAJU OKO ČETIRI HILJADE EURA

I dok su se jedni zadužili, drugi su uspjeli da ušede. Prema podacima Cetrane depoziti su na kraju juna ove godine dostigli rekordan nivo. Građani i privrednici u bankama imaju pet milijardi 270,5 miliona eura. U odnosu na jun 2022. godine, bilježe rast od 806,6 miliona eura ili 18,07%.

“Od tog iznosa 2,5 milijardi odnosi se na depozite fizičkih lica, dok ukupni depoziti pravnih lica u poslovnim bankama iznose 2,7 milijardi eura. Podaci Centralne banke pokazuju da u strukturi pravnih lica, najznačajniji su depoziti privrednih društava koji iznose 1,8 milijardi eura”, kazali su iz Centralne banke.

Kada se depoziti, odnosno novac koji građani imaju na računu, podijeli sa brojem stanovnika, dolazimo do računice da je prosječan iznos depozita po stanovniku je 4.105 eura.

88 MILIONERA, NAJVEĆI DEPOZIT 26, 5 MILIONA

Prema podacima koje su komercijalne banke dostavile Vrhobnoj monetarnoj instituciji, najveći oročeni depozit iznosio je 26,5 miliona eura. Podaci o tome ko je osoba ili firma koja ima ovoliko novac u Crnoj Gori su tajna, pa jedini podatak koji je dostupan javnosti je da je riječ o nerezidentu.
Podaci Centralne Banke pokuju i da je u Crnoj Gori čak 88 računa na kojima je više od milion eura.

Iako kamatne stope na kredite iz godine u godinu rastu, kamate na štetdnju oadaju. Na kraju juna pasivna prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa iznosila je 0,28%.

(Bankar.me)

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *