Budvansku luku ustupaju komunalnom preduzeću?

Dodajte komentar
Luka Budva; Foto: Adria.tv

Skupština opštine Budva je na nedavno održanoj sjednici usvojila sporazum sa Dukli marinasom o preuzimanju luke Budva i odluku o ustupanju na upravljanje lokalnom Komunalnom preduzeću. Odluku je podržao dio vladajuće većine, dok su opozicija, ali dio vlasti, kritikovala ovakav način preuzimanja.

Iz preduzeća koje još uvijek gazduje lukom nismo uspjeli da dobijemo komentar o usvojenom sporazumu.

Kako se navodi u odluci o ustupanju luke Komunalnom preduzeću koju je potpisao predsjednik Skupštine opštine Nikola Jovanović, ustupa se na korišćenje izgrađena obala i pripadajući akvatorijum.

– Izgrađenu obalu sa privezištima, (stara i nova luka), odnosno operativna obala sa zapadne strane od otvorenog plivačkog bazena, zahvatajući ograđeni prostor carinskog prelaza, izgrađenu južnu obalu (privezište) uz donju ivicu saobraćajnice od gradskog parka i dalje istočnu izgrađenu obalu (privezište) uz ivicu parka do spoljnjeg lukobrana, u dužini od cirka 290 metara, uključujući i prostor sjeverno od lukobrana dužine cirka 25 metara,i dva postojeća doka, odnosno katastarska parcela 3055 KO Budva i dio parcele 3054/2 KO Budva, ukupne površine sa dva doka 3.867,63 metra kvadratna, i akva-prostor luke Budva u površini od 55.444,20 metara kvadratnih – navodi se u odluci.

U odluci se navodi i da će se luka koristiti u skladu sa namjenom koja je utvrđena Programom objekata obalne infrastrukture i Programom privremenih objekata za opštinu Budva za period 2019–2023. godine, Uslovima za opremanje i održavanje reda u luci Budva, koje izdaje JP “Morsko dobro” Crne Gore i Izmjenom i dopunom Kriterijuma za određivanje visine naknade za pristajanje i vezivanje plovila u lukama od lokalnog značaja i na ostalim objektima obalne infrastrukture

– Pravni osnov za donošenje ove odluke je sadržan u članu 27 stav 1 tačka 1 Zakona o lokalnoj samoupravi kojim je propisano da Opština, u skladu sa zakonom i drugim propisima, uređuje i obezbjeđuje obavljanje i razvoj komunalnih djelatnosti, održavanje komunalne infrastrukture i komunalnog reda. Ova odluka se donosi u cilju zaštite javnog interesa građana i poslije dužeg vremenskog perioda ovo dobro od velikog značaja za Budvu vraća se na upravljanje njenim građanima. Usvajanje ove odluke je početni korak u cilju zadovoljenja potreba građana, jer Opština Budva planira da kroz projekat “Šetalište Budva” proširi kapacitete luke i unaprijedi njene sadržaje i ponudu – piše u odluci.

Imovina vrijedi preko pola miliona eura

Dio vladajuće strukture i opozicije u Budvi kritikovao je i finansijski aspekt sporazuma, ističući da je imovina koja je procijenjena na skoro 600.000 eura, tačnije 585.123 eura, skupa za polovnu, te da je upitno kako je procjena rađena i da li je usaglašena sa Duklijem. Popisom je utvrđeno da pokretna i nepokretna imovina vrijedi 532.069 eura, ostali inventar 7.811, dok električna vozila i čamci vrijede 45.241 eura, iliti zbirno 585.123 eura.

Dan

TAGOVI:
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *