Članove odbora direktora bi da biraju na četiri godine

Dodajte komentar

Menadžment Željezničke infrastrukture (ŽICG) smatra da bi trebalo izmijeniti statut društva i povećati mandat članovima odbora direktora sa jedne na četiri godine, a mandat izvršnog direktora sa dvije na četiri godine. Odbor direktora je ove izmjene stavio na dnevni red skupštine akcionara, koja je trebalo da se održi danas, ali to neće biti slučaj jer je Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) tražilo odlaganje sjednice kako bi razmotrilo materijal.

Iz ŽICG su nam kazali da su predložene izmjene statuta u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Pitali smo ih iz kog razloga mijenjaju statut, odnosno traže povećanje mandata članovima odbora direktora.

“ŽICG je veliko privredno društvo i previše složen tehničko-tehnološki sistem da bi mandat odbora direktora trajao godinu dana, stoga je potrebno da mandat članova odbora traje četiri godine kako bi oni mogli da se upoznaju sa funkcionisanjem ovog sistema i kako bi dali svoj puni doprinos u ostvarivanju ciljeva. Mandat odbora direktora i izvršnog direktora sve do 2021. godine bio je četiri godine. Po Zakonu o privrednim društvima Vlada, s obzirom na to da je država većinski akcionar, bilo kada može da zatraži sazivanje skupštine akcionara na kojoj će razriješiti članove odbora direktora i izabrati nove”, naveli su iz ŽICG.

Istakli su daukoliko izmjene statuta budu usvojene na skupštini akcionara, trajanje mandata od četiri godine se neće primijeniti na članove odbora d irektora koji budu izabrani na toj istoj skupštini akcionara, jer se statut primjenjuje od dana registracije u CRPS.

“Tako da će članovima odbora direktora koji budu izabrani na redovnoj skupštini akcionara mandat trajati shodno važećem statutu godinu dana”, kazali su iz ŽICG.

Kazali su i da je predlogom politike naknada predviđeno da članovi odbora direktora u s lučaju razrješenja nemaju pravo na bilo kakvu nadoknadu ili obeštećenje po osnovu prestanka funkcije, u slučaju razrješenja prije isteka mandata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, bez obzira na razlog, a naročito nemaju pravo na nadoknadu koju bi dobi li da su vrši li dužnost do isteka mandata.

Mandat za izvršnog direktora, koji je sa sadašnjom direktoricom Marinom Bošković bio potpisan na dvije plus dvije godine, bi da promijene na četiri godine kako bi i članovi odbora i direktorica imali isto trajanje mandata.

“Ako se usvoje pomenute izmjene statuta, one će se odnositi na buduća imenovanja izvršnog direktora i neće se odnositi na sadašnju izvršnu direktoricu jer je ona imenovana shodno važećem statutu i sa njom neće biti potpisan aneks ugovora o radu kojim će joj biti produžen mandat na osnovu ovih izmjenastatuta”, pojasnili su iz ŽICG.

Bošković je nedavno produžen ugovor na dvi]e go dine, jer je odbor direktora imao pravo nakon dvije godine mandata da raskine ili produži ugovor sa njom.

Iz ŽICG su nam kazali da se skupština akcionara neće održati danas, kako je bilo planirano, iz razloga što je MKI 22. juna dostavilo obavještenje o odlaganju redovne skupštine akcionara usljed, kako su naveli, potrebe za dodatnim razmatranjem dostavljenog materijala.

Vlada predložila dva nova člana

Vlada je na elektronskoj sjednici izabrala Tanju Dašić za punomoćnika predstavnika državnog kapitala na redovnoj skupštini akcionara, koja će se održati tek za mjesec dana.

Za članove odbora direktora predložili su Radovana Vukića i Vladimira Merdovića, koji su i do sada obavljali tu funkciju, i Jasmina Hodžića i Zilhu Čoković. Hodžić i Čoković su zamijenili Ljubišu Ćurčića iz DPS-a i Nova Nikčevića iz SDP-a.

Dan

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *