EEN: Snažna saradnja crnogorskih i srpskih preduzetnica

Dodajte komentar

Privredna komora Crna Gore u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizovala je 9. juna u Beogradu konferenciju “Osnaživanje saradnje ženskog preduzetništva u Srbiji i Crnoj Gori”. Događaj se organizovao kao aktivnost međunarodnog projekta  Evropska mreža preduzetništva.

Direktorica Sektora za projekte u PKCG, Tanja Radusinović istakla je značaj saradnje dvije komore  koji je već desetljećima unazad na odličnom nivou, kako bilateralno tako i kroz rad brojne komorske asocijacija. Najavila je održavanje Kongresa žena preduzetnica Jadransko jonske regije koji će se održati 10. oktobra 2023. u Budvi. Navedeni skup se godinama organizuje kao aktivnost Foruma Jadransko-jonksih privrednih komora čije su komore Crne Gore i Srbije članice.

Ukazala je da je u oblasti unapređenja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori napravljeno puno toga, donesene su strategije, razvijaju se različite linije podrške, radi se na edukaciji i osnaživanju žena u biznisu. Rezultati ne izostaju, ali svakako poslovno povezivanje žena sa inostarnim partnerima iz regiona i šire, je  najbolja prilika da se razmijene iskustva, učimo jedni od drugih i otvaramo vrata našim vrijednim privrednicama za uspostavljanje saradnje i širenje biznisa.

Branislava Simanić, direktorica Sektora za preduzetništvo Privredne komore Srbije predstavila je rad Sektora koji poseban akcenat stavlja na žensko preduzetništvo, digitalizaciju i preduzetništvo mladih.

„Žensko preduzetništvo je prepoznato kao moćan resurs za nova zapošljavanja, a ovakvi skupovi su veoma važni za umrežavanje crnogorskih i srpskih preduzetnica i unapređenje regionalne saradnje“, istakla je Simanić.

Na skupu je potpisan i Memorandum o saradnji sa ciljem unapređenja usluga zarad daljeg razvoja ženskog preduzetništva i realizacija aktivnosti u okviru projekta Evropske mreže preduzetništva.

Tokom Konferencije koju su činila dva panela, razgovaralo se o statusu ženskog preduzetništva, podsticajima koji podstoje za njegov razvoj, kao i perspektivama za ekonomsko osnaživanje žena.

Ana Filipović, samostalna savjetnica u Sektoru za projekte i sekretarka Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo, predstavila je rad Privredne komore koja kao krovna asocijacija crnogorske privrede nešto više od deceniju daje doprinos razvoju ženskog preduzetništva u Crnoj Gori. Realizacijom brojnih aktivnosti, Privredna komora Crne Gore pomaže predstavnicima privatnog sektora dođu do informacija o novim tržištima, informišu se o boljim poslovnim praksama i steknu nove vještine čime postaju efikasniji, inovativniji i fleksibilniji, čime se osigurava dugoročni rast. Imajući u vidu važnost isticanja dobrih primjera poslovanja, Filipović je govorila i o nagradi Privredne komore Crne Gore koje se od 2022. godine dodjeljuje I za kategoriju uspješnih žena u biznisu.

Marija Šuković, šefica Sekretarijata Savjeta za konkurentnost (SCC) predstavila je rad Sekretarijata koji je osnovan da doprinosi unapređenju javno – privatnog dijaloga, jačanju konkurentnosti i stvaranju preduslova za što povoljniji poslovni ambijent u Crnoj Gori. Od juna 2020. godine, SCC se intezivno bavi aktivnostima koje se odnose na ekonomsko osnaživanje žena. Kroz brojne aktivnosti podržao je unapređenje legislative, izradom novih propisa, dostavljanjem izmjena i dopuna propisa, kao i strateških dokumenata i direktno učestvovao u procesima reforme poslovnog ambijenta. Dodatno, učešćem u vladinim radnim grupama, SCC doprinosi velikim reformskim procesima vodeći računa o zastupljenosti i blagovremenom uključivanju i učešću privatnog sektora u svim ključnim procesima, koji imaju za cilj unapređenje konkurentnosti i stvaranje povoljnije investicione klime. Predstavila je rodnu analizu Programa za unapredjenje konkurentnosti privrede i Metodologiju o procjeni uticaja budžeta na rodnu ravnopravnost koja je pripremljena u skladu sa preporukama Evropske komisije iz izvještaja za Crnu Goru iz 2022.godine.

Učesnice ovog panela bile su i Iva Vuksanović, viša savjetnica u Centru za programe podrške privredi i MMSPD Privredne komore Srbije i Aleksandra Vučetić, rukovoditeljka Grupe u Sektoru za mala i srednja privredna društva u Ministarstvu privrede Republike Srbije, koje su se osvrnule na situaciju u oblasti ženskog preduzetništvo u Srbiji, u smislu razvijenih podsticanja za njegov razvoj I generalno o stepenu njegove razvijenosti gledano iz ugla biznis zajednice.

Na drugom panelu, uspješne preduzetnice iz Crne Gore i Srbije predstavile su rad svojih organizacija i o važnosti povezivanja.

Dragana Bulatović predstavila je kompaniju „ISO Mont“ koja je jedna od vodećih poslovnih savjetnika na USAID-ovom projektu „CATALYZE – Engines of Growth“, koja u našem regionu razvija nove mogućnosti pristupa finansiranju za mala i srednja preduzeća. Bulatović svakodnevno radi sa kompanijama koje vode žene i tvrdi da Crna Gora može napraviti mnogo više na putu ohrabrivanja žena za uključivanje u biznis.

Anita Mitrović Milić, izvršna direktorica HEC Hotel Residence predstavila je rad svoje grupacije koju čine hotel „Residence“ iz Pržna i  Fakultet za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu. Navodi kako su se za djelaztnost u oblasti obrazovanja opredijelili u cilju rješavanja pitanja deficitarnog zanimanja u turizmu i i hotelijerstvu – počevši od konobara, kuvara, poslastičara, pekara, do onih koja zahtijevaju veći stepen znanja i vještina – somelijeri, menadžeri restorana, barova, itd. Istakla je da studenti po okončanju studija neće dobiti samo crnogorsku diplomu, već i kanadsku. Ovaj fakultet, kako pojašnjava, sarađuje sa kanadskim Algonquin, iz Otave, te su licencirani da izvode njihove obrazovne programe, a na osnovu kojih su koncipirali sopstvene.

“U Crnoj Gori ne postoji fakultet ovog tipa, pa smo naročito ponosni na taj doprinos koji smo dali za razvoj ove kvalifikacije – diplomiranog menadžera gastronomije”, rekla je Mitrović-Milić.

Ivana Tomašević, direktorica Biznis centra iz Bara predstavila je lokalne programe podrške u opštini Bar kao i aktivnosti projekta Evropska mreža preduzetnika koje u Crnoj Gori realizuju članovi konzorcijuma MontEENegro i to: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, Privredna komora Crne Gore, Mašinski fakultet i Biznis centar iz Bara. Projekat je pokrenut zarad pružanja praktičnih informacija i pomoći malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori, sa ciljem lakšeg pronalaženja poslovnih partnera, uspostavljanje poslovne saradnje i joint ventura, pristupa informacijama o pravnim aspektima i poslovnim regulativama u EU, informacija o programima podrške, posredničke usluge u transferu tehnologije i znanja, stimulisanju crnogorskih malih i srednjih preduzeća da inoviraju.

Kao poseban dio skupa realizovani su međukompanijski susreti (B2B) koji su omogućili da u direktnoj komunikaciji preduzetnice i poslovne žene Crne Gore i Srbije razgovaraju o potencijalima saradnje. Susreti i razgovori ove vrste pokazali su se kao najefikasniji mehanizam za internacionalizaciju preduzeća i uspostavljanje poslovne saradnje.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *