Potpisan Sporazum o saradnji Arbitražnog suda pri Privrednoj komori Crne Gore i Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Dodajte komentar

Predsjednik Arbitražnog suda pri Privrednoj komori Crne Gore, Vesko Božović i dekanka Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, prof.dr Aneta Spaić poptisali su Sporazum o saradnji Arbitražnog suda pri Privrednoj komori Crne Gore i Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Potpisivanju sporazuma su prisustvovali i predsjednica Privredne komore, dr Nina Drakić, sekretarka Arbitražnog suda Maja Golović Vojinović, kao i redovni profesori na Pravnom fakultetu, prof.dr Vladimir Savković i prof.dr Dražen Cerović.

Promovišući ideju unapređenja praktičnih znanja i vještina, postizanja što kvalitetnijeg pravničkog obrazovanja i povezivanja teorije i prakse iz oblasti arbitraže i drugih alternativnih načina rješavanja privrednih sporova, a u skladu sa njihovim nadležnostima, ove dvije institucije saglasne su da uspostave međusobne odnose saradnje, uređujući ih.

Predmet ovog Sporazuma o poslovnoj saradnji između Arbitražnog suda pri Privrednoj komori Crne Gore i Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore je razvijanje međusobne saradnje i edukativne djelatnosti koje budu ocijenjene kao komplementarne sa stanovišta obje strane potpisnice.

Sporazum se realizuje kroz saradnju strana potpisnica u cilju sprovođenja aktivnosti kroz organizovanje zajedničkih okruglih stolova, seminara i drugih aktivnosti u cilju unapređenja i promovisanja arbitražnog  i drugih alternativnih načina rješavanja privrednih sporova.

Arbitražni sud pri Privrednoj komori Crne Gore će omogućiti obavljanje stručne prakse studentima Pravnog fakulteta Unverziteta Crne Gore radi sticanja praktičnih vještina.

Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore će omogućiti zajednički naučno-istraživački rad kroz naučne i stručno-aplikativne projekte od nacionalnog, regionalnog i međunarodnog značaja u oblastima od zajedničkog interesa, koji će doprinijeti afirmaciji arbitraže i drugih alternativnih načina rješavanja privrednih sporova.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *