Grupa Triglav: U zaoštrenim uslovima jačanja ukupnog obima poslovanja, dobit je niža

Dodajte komentar

Grupa Triglav je u prvom tromjesječju 2023. ostvarila 18,5 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što je 37 posto manje nego u istom periodu prošle godine (matično društvo 8,3 miliona eura; indeks 50). Neto poslovni rezultat Grupe iznosio je 16,1 miliona eura, što je 39 posto manje u odnosu na isti period prošle godine (matično društvo 6,8 miliona eura; indeks 46).

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar tom prilikom je rekao: »U zahtjevnom poslovnom okruženju prvog tromjesječja ove godine zadržali smo finansijsku snagu, čvrstu tržišnu poziciju i dobro poslovali u datim uslovima. Naš snažan poslovni model i dobro diverzifikovana ponuda omogućili su nam, da uspješno povećamo ukupan obim poslovanja i ostvarimo dobar rezultat ulaganja uz povoljno stanje na finansijskim tržištima. Istovremeno na postignute međugodišnje rezultate Grupe uticali su zbog inflacije povećani troškovi i veći intenzitet gubitaka u segmentima imovinskih i zdravstvenih osiguranja, niži rezultat zdravstvenih osiguranja, te efekti odabranih metodoloških pristupa prilikom prelaska na upotrebu MSRP 17.«

Najveći dio dobiti Grupe prije oporezivanja (14,8 miliona eura, indeks 62) ostvaren je u djelatnosti osiguranja, od toga 11,0 miliona u segmentu osiguranja imovine i 4,2 miliona eura u segmentu životnih osiguranja. Rezultat zdravstvenog osiguranja iznosio je negativnih -0,4 miliona eura, a osim povećanih šteta, na njega su uticale posebnosti ovog segmenta u pogledu prihoda i upravljanja dodatnim rezervama iz vremena pandemije. Dobit od osiguravajuće-tehničkog dijela (u sva tri segmenta osiguranja) dostigla je 9,2 miliona eura, a njeno smanjenje od 51 posto, posljedica je visokog rasta rashoda za štete u segmentu imovinskih i zdravstvenih osiguranja. Dobit od finansijskih ulaganja porasla je u odnosu na prethodnu godinu za 8 posto na 5,6 miliona eura. Dobit prije oporezivanja od djelatnosti izvan osiguranja dostigla je 3,7 miliona eura (indeks 68). Njeno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu rezultat je povećanja obima u prošloj godini zbog dobiti od prodaje investicionih nekretnina u iznosu od 5,2 miliona eura.

Drugi sveobuhvatni prinos Grupe Triglav dostigao je 8,1 miliona eura (prošle godine -13,2 miliona eura). Na njegovu visinu je najviše uticala činjenica, da je povećanje vrijednosti portfelja obveznica usljed smanjenja kamatnih stopa, bilo veće od promjene vrijednosti obaveza.

Što se tiče poslovnog rezultata na godišnjem nivou predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar pojasnio je: »Na naš planirani godišnji poslovni rezultat na nivou Grupe (prvobitno planiran između 95 i 110 miliona eura) utiče najavljeno ukidanje dopunskog zdravstvenog osiguranja i prije svega Uredba Vlade Republike Slovenije usvojena u aprilu ove godine, o određivanju najviše cijene premije dopunskog zdravstvenog osiguranja, a posebno vrijeme njenog trajanja. Procjenjujemo da bi se, uglavnom zbog njenih efekata i uzrokovanja gubitka, ovogodišnji planirani poslovni rezultat GrupeTriglav prije oporezivanja mogao smanjiti za oko 25 do 40 posto. Efekat se povećava sa dužinom trajanja Uredbe. U Triglavu radimo na zaštiti interesa naših osiguranika, akcionara društva i drugih učesnika.«

 Finansijski akcenti poslovanja

Na kraju tromjesječja 2023. godine bilansna suma Grupe Triglav porasla je za 3 posto u odnosu na kraj 2022. na 4,0 milijarde eura. U matičnom društvu dostigla je 2,8 milijardi eura (indeks 102). Ukupna vrijednost kapitala Grupe Triglav iznosila je 923,9 miliona (indeks 103). Procijenjena vrijednost adekvatnosti kapitala Grupe iznosi 202 posto.

Ukupan obim poslovanja Grupe Triglav dostigao je 484,6 miliona eura, što je 9 posto više nego u istom periodu prošle godine.

Prihodi od ugovora o osiguranju Grupe Triglav dostigli su 331,1 miliona eura (indeks 115), a rashodi od ugovora o osiguranju 279,8 miliona eura (indeks 121). Posmatrano po segmentima, prihodi od imovinskih osiguranja iznosili su 260,0 miliona eura (indeks 119), dok su rashodi ovog segmenta iznosili 211,9 miliona eura (indeks 124). Prihodi životnih osiguranja dostigli su 19,4 miliona eura (indeks 104), rashodi 16,8 miliona eura (indeks 114). U segmentu zdravstvenih osiguranja prihodi su iznosili 51,7 miliona eura (indeks 102), a rashodi 51,1 miliona eura (indeks 110).

Ugovorne marže usluge Grupe (CSM) u odnosu na kraj prošle godine povećana je za 3 posto na 191,1 milion eura, a udio novostvorene marže ugovorne usluge u njoj iznosi 5,0 posto (isto kao i na kraju 2022. godine). Novokreirana ugovorna marža usluge Grupe je u prvom tromjesječju iznosila 9,6 miliona eura, od čega se 81 posto njene vrijednosti odnosi na životna osiguranja, a 19 posto na osiguranja imovine. Uvođenje marže ugovorene usluge u poslovni rezultat u prvom tromjesječju iznosilo je 8,5 miliona eura. Član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc objasnio je: »Stabilna ugovorna marža usluge Grupe ukazuje na snažnu profitabilnost našeg postojećeg portfolia osiguranja, a novostvoreni CSM ukazuje na kontinuiranu profitabilnost naše nove prodaje.«