Nesuđena žičara do Brajića dobila sudski epilog

Dodajte komentar

Vijeće sudija Vrhovnog suda Katarine Đurđić, Tatjane Ljujić, Jelene Čabarkape, Zorana Šćepanovića i Radojke Nikolić odbilo je revizije i ,,Cable Car Montenegra“ (CCM) i Opštine Budva na presudu kojom je djelimično usvojen zahtjev ove kompanije, pa im je od traženih 7,5 miliona eura dosuđeno 483,7 hiljada eura uz utvrđenje da je raskinut sporazum sa Opštinom iz 2015. godine u vezi sa izgradnjom žičare Bečići – Brajići.

Kompanija, čiji su osnivači Nikola Koprivica, Ivan Tomić i Branko Diki Kažanegra tužbom su tražili od Opštine šest miliona eura za izmaklu dobit, 560,8 hiljada eura za troškove poslovanja, 483,7 hiljada deponovanih kod Ministarstva finansija za eksproprijaciju, 193 hiljade za kamatu i 227,4 hiljada koje je „Cable car“ platio trojici vlasnika zemljišta u skladu sa sporazumom sa Opštinom.

Apelacioni sud je potvrdio dio prvostepene presude tadašnjeg predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića u vezi sa povraćajem 483,7 hiljada za eksproprijaciju, ali i njegovu odluku da odbije zahtjeve za izmaklu dobit i troškove poslovanja. Dio presude koji se odnosi na preostala potraživanja, a koja su prvostepeno bila usvojena, Apelacioni sud je ukinuo i vratio Privrednom sudu na ponovno odlučivanje.

Kažanegra je u postupku tvrdio da se radilo o privatno-javnom partnerstvu na inicijativu Opštine, koja je u vlasničku strukturu ušla sa zemljištem na trasi planirane žičare. Tvrdio je da je Opština bila uključena u sve djelove projekta, ali da se uvijek povlačila kad je dolazilo do formalizovanja saradnje i zaključivanja ugovora. U tužbi su naveli da je biznis planom bio predviđen godišnji prihod od 3,5 miliona, da je planirano ulaganje deset miliona eura. Opština je trebalo da donese odluke o utvrđivanju javnog interesa radi eksproprijacije zemljišta za izgradnju žičare i omogući CCM da dobije građevinsku dozvolu. Ranije je iz Opštine Budva Pobjedi rečeno da ih je ,,Cable car“ tužio jer nije okončana eksproprijacija 35 hiljada kvadrata na trasi od 2,1 kilometar Bečići – Brajići. Rečeno je da je u skladu sa odlukama Opštine, izgradnja žičare bila uslovljena eksproprijacijom i saglasnošću Vlade. Ti postupci nijesu okončani, jer su vlasnici imanja na trasi žičare bili nezadovoljni planiranom nepotpunom eksproprijacijom.

Sudije Vrhovnog suda saglasne su sa ocjenom nižestepenih sudova da CCM ima pravo na povraćaj novca deponovanog kod Minsitarstva finansija za eksproprijaciju, imajući u vidu da je utvrđeno da je sporazum raskinut. Saglasni su i sa stavom da pravo na izmaklu dobit nijesu mogli da baziraju na nerealizovanom projektu, na čiji je zastoj uticalo više faktora, prvenstveno imovinsko-pravni.

Kada se navedeno uzme u obzir, te činjenica da je tužilac 2015. inicirao obustavljanje postupaka izdavanja građevinskih dozvola za žičaru i prateće sadržaje, a u konačnom podnošenjem tužbe raskinuo sporazum sa tuženom, pravilno zaključuju nižestepeni sudovi da je izmakla dobit hipotetička pretpostavka, a ne izvjesni dobitak – zaključuju sudije.

Izvor: Pobjeda

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *