Odbor u ponedjeljak o izmjenama zakona o CBCG i EKIP

Dodajte komentar

Zbog nedostatka kvoruma juče zakazana sjednica Odbora za ekonomiju odloženaje za ponedjeljak. Tema su izmjene zakona o Centralnoj banci i o elektronskim komunikacijama, te imenovanje tri člana Fiskalnog savjeta, od kojih jednog predlaže ovaj odbor, a preostalu dvojicu predsjednici države i Vlade.

Izmjenu Zakona o CBCG predložio je Dejan Đurović (DF) koji traži da guvernera, umjesto predsjednika države, predlaže ovaj odbor, a bira Skupština na šest godina, maksimalno dva puta.

Demokrate žele da mijenjaju Zakon o elektronskim komunikacijama, kako bi Savjet EKIP-a birala Vlada umjesto Skupštine na javnom konkursu. Traže da mandat direktoru EKIP-a traje pet umjesto četiri godine, te da se njihove zarade regulišu u skladu sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru. Predlažu ukidanje člana koji propisuje da se članovi Savjeta EKIP-a mogu birati najviše dva puta uzastopno, kao i da nakon isteka funkcije primaju naknadu godinu u visini posij ednje plate, te da se na prestanak mandata direktora EKIP-a primjenjuju odredbe zakona o državnim službenicima i namještenicima koje se odnose na starješine.

Pobjeda

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *