Vlada potvrdila: Vlasnici deset mHE ostaju bez podsticajnih mjera

Dodajte komentar

Tri koncesionara, koji su vlasnici deset malih hidroelektrana u Crnoj Gori, najavili su prodaju električne energije na tržištu, što znači da će ostati bez prava na podsticajne mjere koje dobijaju iz budžeta i na osnovu stavki sa računa za struju. Pored toga, ti koncesionari su ugovorili veću cijenu struje od one koju su kao povlašćeni proizvođači imali na osnovu ugovora, što bi moglo da dovede i do većih prihoda u budžetu.

Sve to se se navodi u Informaciji o realizaciji Zaključka Vlade Crne Gore od 09. februara ove godine, a vezano za regulisanje načina obračuna koncesione naknade za korišćenje hidroenergetskog potencijala.

Kako je navodi u zaključku Vlade zaduženo je Ministarstvo kapitalnih investicija da, u roku od 30 dana, pripremi i Vladi dostavi sporazume o metodologiji i formi obračuna koncesionih naknada kojim će biti definisani svi relevantni elementi njihovog obračuna, uvažavajući odredbe utvrđene ugovorima o koncesiji na osnovu kojih se obračunava koncesiona naknada.

Kako se navodi u dokumentu 1. januara ove godine iz sistema podsticajnih mjera su izašli društvo „Hidroenergija Montenegro“ DOO Berane, koje je izgradilo osam mHE na vodotocima Bistrica i Šekular; društvo „Viridi Progressum“ DOO Kolašin koje je izgradilo jednu mHE na vodotoku Paljevinska i Društvo „BB Hidro“ DOO Podgorica, koje je izgradilo jednu mHE na vodotoku Bistrica.

“Izlaskom iz sistema podsticajnih mjera smanjuje se potreba za obezbjeđivanjem sredstava od strane krajnjih kupaca električne energije i dijela sredstava koji se obezbjeđuje iz Budžeta”, saopštila je Vlada.

Pored toga zbog činjenice da su ovi koncesionari ugovorili veću cijenu električne energije od one koju su kao povlašćeni proizvođači imali na osnovu ugovora potpisanih sa „Crnogorskim opretorom tržišta električne energije“, doći će, navodi Vlada, do povećanja osnovice za obračun koncesione naknade, a po tom osnovu i do većih prihoda.

“U vezi sa tim, Ministarstvo je pripremilo i usaglasilo sa koncesionarima, a Vlada na današnjoj sjednici prihvatila sporazume o metodologiji i formi obračuna koncesionih naknada kojim će biti definisani svi relevantni elementi njihovog obračuna, uvažavajući odredbe utvrđene ugovorima o koncesiji na osnovu kojih se obračunava koncesiona naknada”, saopšteno je iz Vlade.

RTCG

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *