Država plaća ratu kredita Crnogorske plovidbe od 1,6 miliona dolara

Dodajte komentar

Vlada Crne Gore će umjesto Crnogorske plovidbe kineskoj Exim banci uplatili iz državnog budžeta oko 1.600.000 dolara američkih dolara po osnovu vraćanja kredita za kupovinu dva broda.

Vlada je usvojila Informaciju o izmirenju obaveza prema Exim Kina banci po osnovu državne garancije izdate za potrebe kreditnog aranžmana zaključenog između Crnogorske plovidbe AD Kotor i te banke, u iznosu od 1.601.484 američkih dolara, uvećanih za dodatne troškove kamate koji će se, kako se navodi u informaciji, naknadno obračunati u protivvrijednosti u eurima na dan plaćanja.

Usljed finansijskih poteškoća Crnogorske plovidbe AD Kotor, Vlada je, kako se navodi, pružala pomoć kompaniji iz Državnog budžeta za izmirenje obaveza prema kineskoj banci.

“Kako dospjela rata za januar 2023. godine iznosi 2.551.484 američkih dolara, od čega je Crnogorska plovidba uplatila 950.000, preostali dio od 1.601.484 američkih dolara dužna je da, kao garant po predmetnom kreditnom aranžmanu, izmiri Vlada, imajući u vidu da je obaveza zasnovana Ugovorom o garanciji i da u cilju održavanja reputacije i povjerenja koju Crna Gora ima u odnosu sa međunarodnim povjeriocima obaveza mora biti izvršena bez odlaganja”, navodi se u informaciji koju je Vlada usvojila.

U Informaciji je navedeno da je Ministarstvo finansija, u ime Vlade januara 2010. godine izdalo Garantno pismo za Ugovor o preferencijalnom kreditnom zajmu za kupovinu dva broda, sklopljen između Exim Kina banka i Crnogorske plovidbe AD Kotor u iznosu od 47.396.000 američkih dolara.

Ugovor je zaključen na period od 15 godina, sa fiksnom kamatnom stopom od 3% godišnje.

Vlada je danas donijela i Odluku o davanju prethodne saglasnosti Opštini Berane za otuđenje nepokretnosti.

Opština Berane je zbog interesovanja više potencijalnih investitora započela postupak za prodaju građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a „Lijeva obala Lima” ukupne površine 8.698 m2 , čija je procijenjena vrijednost 1.991.842 eura.

“Kako se navodi u materijalu, na urbanističkim parcelama koje čini predmetno građevinsko zemljište, planskim dokumentom predviđene su površine pretežno namijenjene smještaju centralnih poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti. Prodajom nepokretnosti, Opština Berane obezbijediće sredstva koja će koristiti za ulaganje u opštinsku infrastrukturu i kapitalne investicije od značaja za grad, a izgradnjom planiranog objekta, kako navode, stvoriće ce i preduslovi za zapošljavanje većeg broja građana Berana”, satoji u dokumentima Vlade.

(RTCG)

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *