Slučaj “Carine” opet pred sudom: Cijenu zemlje utvrdila komisija ili Mugoša?

Dodajte komentar

Bivšem gradonačelniku Podgorice Miomiru Mugoši ponovo će suditi zbog sumnje da je gradski budžet oštetio za oko 6,7 miliona eura u slučaju prodaje gradskog građevinskog zemljišta privatnoj kompaniji “Carine”. Tako je odlučio Apelacioni sud,pošto je ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda u Podgorici kojom je oslobođen optužbi.

Iz tog suda konstatovali su da su uvažili žalbe Specijalnog državnog tužilaštva i predmet vratili prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Obrazložili su da prvostepeni sud nije utvrdio po kojem osnovu je određena cijena nekretnine koju je Glavni grad prodao privatniku da li je to učinila komisija Uprave za nekretnine ili je Mugoša dao nalog da se za procjenu tog zemljišta iskoristi zaključak Vlade iz drugog predmeta, koji se odnosio na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa između Vlade i Glavnog grada povodom prve faze mini zaobilaznice.

Mugoša je 27. maja 2022. godine oslobođen optužbe da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, zbog nedostatka dokaza.

“Odlučujući o žalbi Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore i po službenoj dužnosti, vijeće Apelacionog suda utvrdilo je da su u prvostepenom postupku učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz kojih razloga je prvostepena presuda morala biti ukinuta. Po ocjeni Apelacionog suda, prvostepeni sud je prilikom donošenja pobijane presude i u samoj presudi počinio bitne povrede odredaba krivičnog postupka na koje se dijelom ukazuje žalbom Specijalnog državnog tužilaštva^ koje je dijelom utvrdio i ovaj sud koje se sastoji u tome da u prvostepenoj presudi nijesu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama, razlozi koji su dati su potpuno nejasni i u znatnoj mjeri protivrječni, a u pogledu odlučnih činjenica postoji znatna protivrječnost između onoga što se navodi u razlozima presude o sadržini isprava i samih tih isprava. Naloženo je prvostepenom sudu da u ponovljenom postupku otkloni bitne povrede iz rješenja Apelacionog suda, nakon čega će biti u mogućnosti da donese novu i na zakonu zasnovanu presudu, obrazložili su iz Apelacionog suda.

Prvostepena odluka i vještaci

Obrazlažući prvostepenu presudu, sutkinja Vesna Pean između ostalog je rekla da sud nije našao dokaze da je Miomir Mugoša uticao na opštinske službenike da privatnoj kompaniji prodaju zemljište po cijeni od 165 eura po kvadratu, odnosno znatno ispod tržišne cijene. Sud je, navodi se, utvrdio da je donošenju odluke o prenosu prava svojine kompaniji “Carine prethodila procedura koju su sprovodili službenici službi Glavnog grada i da su svi učesnici u tom procesu prilikom svjedočenja tvrdili da su postupali u skladu sa zakonom i bez Mugošinog uticaja…

Međutim, na suđenju u septembru 2019. godine, vještaci građevinske i ekonomsko-finansijske struke Vukašin Đuričković i Milenko Popović saopštili su da ostaju pri tvrdnjama da je prilikom prodaje gradskog građevinskog zemljišta kompaniji “Carine, oštećen gradski budžet za 6,7 miliona eura.

Vještak Đuričković je kazao da je prvim osnovnim nalazom navedeno da je pričinjena šteta Glavnom gradu od 10.955.000 eura, ali da je po nalogu Specijalnog tužilaštva uradio dopunski nalaz.

“Izradili smo dopunu nalaza prema kojem je došlo do razlike,i sada iznosi da šteta budžetu Opštine Podgorice iznosi 6.723.194,85 eura,kazao je Đuričković, kazao je vještak.

Pojasnio je da je na dvije lokacije cijena kvadrata zemlje iznosila 857,02 eura, odnosno 384 eura, jer je na prvoj lokaciji vrijednost objekta iznosila 38 miliona, a na drugoj 18 miliona eura.

Prema navodima optužnice, Mugoša je kao gradonačelnik iskoristio službeni položaj i bez sprovedenog postupka javnih nabavki donio odluku o prenosu prava korišćenja gradskog građevinskog zemljišta na kompaniju “Carine,zbog čega je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

U optužnici se obrazlaže da je on, “od 25. jula 2007. do 8. maja 2012. godine, kao službeno lice i javni funkcioner gradonačelnik,iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem svog službenog ovlašćenja, pribavio drugom korist, a Glavnom gradu pričinio štetu.

“Postupajući suprotno službenim interesima i interesima glavnog grada i to Zakona o građevinskom zemljištu, protivno odluci Skupštine opštine donio je odluku od 30. avgusta 2007. o prenosu prava na zemljište preduzeću ‘Carine’ za 165 eura po metru kvadratnom, neposrednom pogodbom, piše u optužnici.

Na taj način, dodaje se, pribavio je privatnoj kompaniji korist od 6.723.194, 85 eura, a Opštini Podgorica štetu u istom iznosu.

Razlike u kazivanju svjedokinje…

Iz Apelacionog suda tvrde da prvostepeni sud nije utvrdio po kojem osnovu je određena cijena nekretnine koju je Glavni grad prodao privatniku da li je to učinila komisija Uprave za nekretnine ili je Mugoša dao nalog da se za procjenu tog zemljišta iskoristi zaključak Vlade iz drugog predmeta, koji se odnosio na rješavanje imovinsko pravnih odnosa između Vlade i Glavnog grada povodom prve faze mini zaobilaznice.

’’Prvostepeni Viši sud, interpretirajući iskaz svjedokinje Stanišić Nade, između ostalog, navodi da je cijena predmetne nepokretnosti, na kojoj je u 2007. godini od strane Glavnog grada Podgorice, preduzeću ‘Carine’ DOO, prenijeto pravo korišćenja, utvrđena od strane komisije Uprave za nekretnine, da bi na glavnom pretresu svjedokinja objasnila da su na jednom od sastanaka, nakon dobijanja izjašnjenja od Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora da se može izvršiti dokompletiranje parcela neposrednom pogodbom između Glavnog grada i preduzeća ‘Carine’ DOO, optuženi kao gradonačelnik dao nalog da se za procjenu tog zemljišta iskoristi zaključak Vlade koji je bio donijet u drugom predmetu i koji se odnosio na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa između Vlade i Glavnog grada povodom prve faze mini zaobilaznice. Da li je cijena predmetne nepokretnosti utvrđena od strane komisije Uprave za nekretnine ili je optuženi, kao tadašnji gradonačelnik, dao nalog da se za procjenu iskoristi zaključak Vlade iz drugog predmeta, predstavlja odlučne činjenice o kojima pobijana presuda uopšte nema razloge. Jer je prvostepeni sud propustio da razjasni razlike u kazivanju svjedokinje Stanišić Nade, imajući u vidu odredbu člana 379 stav 7 ZKP-a, kojom je propisano da će sud određeno i potpuno iznijeti koje činjenice i iz kojih razloga uzima kao dokazane i nedokazane, dajući pri tome naročitu ocjenu vjerodostojnosti protivrječnih dokaza, a ovo posebno imajući u vidu da na iskazu ove svjedokinje, pored ostalog, prvostepeni sud zasniva svoju odluku, navodi se u odluci suda.

Vijesti

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *