Vlada ozvaničila imena 110 funkcionera i namještenika kreditiranih tokom 2019. i 2020.

Dodajte komentar

Aktulena Vlada Crne Gore u tehničkom mandatu nastavila je s objavljivanjem imena državnih funkcionera, službenika i namještenika kojima su odobreni krediti.

Prema novim podacima, na listi onih kojima su tokom 2019. i 2020. godine odobrene pozajmice u iznosima od 2.000 do 40.000 eura je 111 imena.

2019. GODINA 

Mart

– Ime i prezime: Vesna Krivokapić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Ministarstvu prosvjete

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 04.03.2019. godine – dodijeljeno 10.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Vlado Knežević

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 04.03.2019. godine – dodijeljeno 10.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Zoran Ratković

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Generalni direktor Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 04.03.2019. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Angelina Živković

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Državna sekretarka u Ministarstvu održivog razvoja i turizma

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 04.03.2019. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Saša Rakočević

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Glavni policijski inspektor

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 04.03.2019. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Mira Samardžić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Specijalna tužiteljka u Višem državnom tužilaštvu

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 04. marta 2019. godine – dodijeljeno 10.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Dragoljub Medojević

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 04.03.2019. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Radovan Stijović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 04.03.2019. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Asmir Pepić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Savjetnik potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 04.03.2019. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Admir Adrović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Savjetnik potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 04.03.2019. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Aleksandra Tošković

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Ministarstvu finansija

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 04.03.2019. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Branimir Femić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Sudija Vrhovnog suda

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 04.03.2019. godine – dodijeljeno 10.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Orhan Redžepagić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Ministarstvu ekonomije

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 04.03.2019. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

April

– Ime i prezime: Hasib Lukač

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Kliničkom centru Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 24.04.2019. godine– dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Nevenka Šoć

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Upravi za imovinu

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 24.04.2019. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Vojislava Raspopović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Upravi za imovinu

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 24.04.2019. godine– dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Sonja Vukčević

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Upravi za imovinu

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 24.04.2019. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Željka Milanović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Upravi za imovinu

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 24. aprila 2019. godine– dodijeljeno 4.000,00 eura ;

 

– Ime i prezime: Desimirka Knežević

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 24.04.2019. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Dragana Barac

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Ministarstvu prosvjete

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 24. aprila 2019. godine– dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

2020. GODINA 

Januar

– Ime i prezime: Dragan Perović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Šef carinske ispostave Božaj, Carinarnica Podgorica

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28.01.2020. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Rajko Pejović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Šef carinske ispostave Terminal , Carinarnica Podgorica

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28.01.2020. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Darko Tujković

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Šef carinske ispostave Aerodrom Tivat, Carinarnica Kotor

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28.01.2020. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Jelena Perućića

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Šef carinske ispostave Slobodna zona Podgorica, Carinarnica Podgorica

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28.01.2020. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Rabija Smajić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Šef carinske ispostave Slobodna zona Bar, Carinarnica Bar

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Danilo Potpara

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Načelnik Odsjeka za sistemsku podršku i razvoj, Sektor za carinsko informacioni sistem

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Igor Klisić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalni carinski savjetnik I – vodeći sistem inženjer, specijalista za mrežu, bezbjednost na mreži i antivirusnu zaštitu, Sektor za carinsko informacioni sistem

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Milanka Strunjaš

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Načelnica Odsjeka za zaštitu prava intelektualne svojine i praćenje zabrana i ograničenja, Sektor za carinsko pravne poslove

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Tatjana Vujisić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Načelnica Odsjeka za carinske postupke, Sektor za carinsko pravne poslove

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Goran Milonjić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalni carinski inspektor I u Sektoru za carinsku kontrolu i bezbjednost

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 10.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Vera Đikanović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalna savjetnica I u Odjeljenju za naplatu prihoda i postupanje sa carinskom robom

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 5.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Zoran Medenica

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Državni revizor u Sektoru V – Državna revizorska institucija

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Marija Žugić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Državna revizorka u Državnoj revizorskoj instituciji

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Snežana Miljić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Državna revizorka u Državnoj revizorskoj instituciji

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 40.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Dobrila Glomazić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Državna revizorka u Državnoj revizorskoj instituciji

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 10.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Vesna Mihailović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Državna revizorka u Državnoj revizorskoj instituciji

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 10.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Gaga Gegaj

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Državni revizor u Državnoj revizorskoj instituciji

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 10.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Radmila Radunović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalna savjetnica I u Sektoru za informacionu tehnologiju u oblasti poreskog sistema u Poreskoj upravi Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 10.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Nadežda Popović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalna savjetnica II u PJ Podgorica

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 10.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Miomir Milačić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Savjetnik I u Poreskoj upravi Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 10.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Vanja Mišović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Savjetnica I u Poreskoj upravi Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 9.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Budimir Nikolić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalni referent u Poreskoj upravi Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 8.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Mileva – Milica Đerković

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalni referent u Poreskoj upravi Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 8.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Predrag Vujisić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalni referent u Poreskoj upravi Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 7.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Anđelko Jovanović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Načelnik u Poreskoj upravi Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Srđan Kaljević

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalni savjetnik I u Poreskoj upravi Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Marija Mirjačić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Ana Radonjić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Tanja Dulović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Vaso Vasović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 15.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Marija Blagojević

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 10.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Slavica Mirković

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 10.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Aris Šabotić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 10.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Nebojša Radević

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 10.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Radmila Vukmirović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 10.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Minela Prekić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 9.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Vuko Perišić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 8.500,00 eura;

 

– Ime i prezime: Jasmin Bojadžić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 8.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Desa Knežević

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 8.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Adnan Redžić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 8.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Anđela Dragana Globarević

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 6.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Milena Joksimović Klikovac

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 6.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Milena Vujović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 6.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Sandra Milutinović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28.01.2020. godine – dodijeljeno 5.500,00 eura;

 

– Ime i prezime: Milena Kapa

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28.01.2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Martin Popović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28.01.2020. godine– dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Tamara Pešić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Aleksandra Abramović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Milena Gošović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Dragana Krdžić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Dejan Petrović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Binasa Ustabećir

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28.01.2020. godine– dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Marko Perućica

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28.01.2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Ivana Božović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Martina Drinčić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Mirjana Marović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Dijana Korać

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Sanja Perić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Irena Perović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Dragan Mrdović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Mirko Milošević

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Mirjana M. Marković

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Sonja Radulović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Jovana Adžić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Milena Kruščić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Marija Dabetić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Nela Škatarić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Miloš Milinković

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Tomo Marković

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Anesa Ramović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Vladimir Marković

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Nikolina Bečanović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Skupštini Crne Gore

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 2.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Rešad Sijarić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Direktor Zavoda za školstvo

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 40.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Jovana Ostojić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalna savjetnica III u Ministarstvu rada i socijalnog staranja

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Sead Šahman

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalni savjetnik III u Ministarstvu rada i socijalnog staranja

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Budimir Bukilić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalni savjetnik III u Ministarstvu rada i socijalnog staranja

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Miloš Pejković

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalni savjetnik I u Ministarstvu rada i socijalnog staranja

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 3.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Irena Joksimović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalna savjetnica I u Ministarstvu rada i socijalnog staranja

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 3.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Biljana Kovačević

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalna savjetnica III u Ministarstvu rada i socijalnog staranja

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 2.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Ana Leković

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalna savjetnica I u Ministarstvu rada i socijalnog staranja

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 2.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Denisa Mahmutović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalna savjetnica III u Ministarstvu rada i socijalnog staranja

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28.01.2020. godine– dodijeljeno 2.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Tamara Rubežić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalna savjetnica I u Ministarstvu rada i socijalnog staranja

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28.01.2020. godine – dodijeljeno 2.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Mejra Šahmanović

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalna savjetnica III u Ministarstvu rada i socijalnog staranja

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28.01.2020. godine – dodijeljeno 2.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Jelena Banašević

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalna savjetnica III u Ministarstvu rada i socijalnog staranja

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 2.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Veselinka Đuretić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalna savjetnica I u Ministarstvu rada i socijalnog staranja

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 2.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Darko Moračanin

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalni savjetnik I u Ministarstvu rada i socijalnog staranja

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 2.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Sneža Rajković

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalna savjetnica I u Ministarstvu rada i socijalnog staranja

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28.01.2020. godine – dodijeljeno 2.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Ivana Bošković

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Samostalna savjetnica III u Ministarstvu rada i socijalnog staranja

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 2.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Adnan Lukač

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlen u Ministarstvu jave uprave

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

 

– Ime i prezime: Esmeri Tahiragić

– Funkcija u vrijeme dobijanja kredita: Zaposlena u Ministarstvu jave uprave

– Odluka Komisije o dodjeli sredstava od 28. 01. 2020. godine – dodijeljeno 4.000,00 eura;

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *