Prevazići turizam “sunca i mora”

Dodajte komentar

Broj ležajeva u hotelima sa 4 i 5 zvjezdica u biće povećan za preko pet i po hiljada do 2025. godine. To je predviđeno Nacrtom Strategije razvoja turizma Crne Gore do 2025. godine koje je Vlada juče usvojila.

Trenutno, u hotelima sa 5 zvjezdica u Crnoj Gori ima 4.860 ležajeva, dok u ih je u hotelima sa 4 zvjezdice 21.471.

Vlada planira da u naredne četiri godine u hotelima sa 5 zvjezdica bude 7.500 ležajeva, a u hotelima sa 4 zvjezdice 23.500.

Hoteli u te dvije kategorije sada učestvuju sa 58 odsto u strukturi, a plan je da 2025. godine to bude 62 odsto.

Vlada Crne Gore usvojila je Strategiju razvoja turizma do 2025. godine i Akcioni plan, kojim je predviđena diversifikacija ponude, proširenje turističke sezone, izbalansiran regionalni razvoj, kao i smanjenje pritiska na obalu i poštovanje principa održivog razvoja destinacije.

U dokumentu se navodi da turizma predstavlja stratešku privrednu granu crnogorske ekonomije.

Kako se navodi u strategiji cilj je da se razvojem turizma obezbijedi povećanje zaposlenosti, podizanje nivoa životnog standarda i uravnoteženiji regionalni razvoj.

“Vlada Crne Gore opredijeljena je za kontinuirani održivi razvoj turizma, sa fokusom na efikasno korišćenje resursa, uz promociju Crne Gore kao zelene, održive i odgovorne turističke destinacije. U kreiranju strateškog pristupa važno je poštovati i ustavno određenje da je Crna Gora ekološka država, kao i okvir dat donošenjem Nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore do 2030. godine, kojom su prenešeni principi održivosti iz Agende 2030. u nacionalne okvire”, stoji u dokumentu.

Među ciljevima navode se smanjenje sezonalnosti, regionalnog disbalansa, poboljšanje iskustva turista, povećanje broja smještajnih kapaciteta visoke kategorije, kao i malih smještajnih objekata u srednjem i sjevernom regionu, poboljšanje saobraćajne dostupnosti destinacije, uz nezaobilaznu diversifikaciju proizvoda i usluga, inovativna rešenja i primjenu savremenih tehnologija, intenzivniju i ciljanu promociju turističke ponude, smisleniju i intenzivniju saradnju između turističkih poslenika i javnog sektora, sve u korelaciji sa strateškim ciljevima Vlade Crne Gore.

“Za postizanje boljih rezultata u sektoru turizma, ključna je diversifikacija proizvoda, koja se postiže kroz kontinuirani rad na korišćenju svih prirodnih i stvorenih potencijala koje ima Crna Gora. Diversifikacijom bi proizvod prevazišao granice ponude “sunca i mora”, kako se najčešće percipira naša destinacija, a to bi rezultiralo nužnim proširenjem turističke sezone i izbalansiranim regionalnim razvojem, smanjenjem pritiska na obalu i poštovanje principa održivog razvoja destinacije”, navodi se u Strategiji.

Turizam, kao dominantna razvojna grana Crne Gore je, kako se navodi, ključan u ostvarenju ekonomske stabilnosti Crne Gore.

“Čini se da je pravi trenutak da se, pored oporavka u turizmu, pažnja posveti i kreiranju novog razvojnog i upravljačkog modela. S tim u vezi, Strategijom razvoja turizma do 2025. godine s Akcionim planom definisani su pravci razvoja turizma, uz razvoj konkurentnosti i kvalitetnijeg pozicioniranja Crne Gore na globalnoj turističkoj mapi. Akcionim planom definisane su ključne mjere/aktivnosti kao i njihovi nosioci, rokovi koji ih prate i finansijski okvir za realizaciju”, navodi se u dokumentu.

Izvor: RTCG

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *