Glavni grad planirao budžet od 93,4 miliona eura

Dodajte komentar

U organima i službama lokalne samouprave u narednoj godini planirano je zapošljavanje 74 radnika, predviđeno je nacrtom budzeta Glavnog grada za 2022. godinu koji je od juče na petnaestodnevnoj javnoj raspravi. Gradska kasa u narednoj godini planirana je na 93.457.000 eura što je za 465.000 eura više u odnosu na ovogodišnji budžet.

Grad je planirao da se od sopstvenih sredstava u gradsku kasu slije 49.710.000 eura: Podgorica Grad je planirao da se od sopstvenih sredstava u gradsku kasu slije 49.710.000 eura: Podgorica
Zapošljavanje je, kako je naznačeno u dokumentu, planirano shodno sistematizacijama koje su urađene i usklađene sa važećim propisima, piše Dan.

“Na 30. septembar 2021. godine broj zaposlenih u potrošačkim jedinicama Glavnog grada iznosio je 992 zaposlenih, od čega se na organe uprave i službe odnosi 733, a na javne ustanove čiji je osnivač Glavni grad 259. U toku 2022. godine planiran je prijem novozaposlenih kod organa uprave i službi u ukupnom broju od 74 zaposlena, shodno sistematizacijama koje su urađene i usklađene sa važećim propisima”, piše u Nacrtu budžeta Glavnog grada za narednu godinu.

Zapošljavanje za posledicu ima i uvećano izdvajanje novca za bruto zarade pa će u narednoj godini za ovu namjenu biti izdvojeno 12.416.780 eura što je za 1.085.000 eura više nego što je bilo planirano u 2021.

Gradska kasa planirana je na 93.457.000 eura. Grad je planirao da se od sopstvenih sredstava u gradsku kasu slije 49.710.000 eura (od poreza na nepokretnost 11.000.000, prireza porezu na dohodak fizičkih lica 11.940.000, lokalnih administrativnih taksi 250.000, lokalnih komunalnih taksi 1.000.000, naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta 13.000.000, naknade za urbanu sanaciju 950.000, ostalih naknada za puteve 1.100.000, ostalih naknada 15.000.000, novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza 250.000, kamata zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza 50.000, prihoda koje svojom djelatnošću ostvare organi lokalne uprave 240.000, prihoda od zakupa poslovnih prostora 850.000, prodaje nepokretnosti 8.000.000, ostalih prihoda 500.000 i primitaka od otplate kredita 115.000).

Od ustupljenih prihoda zaradiće 14.860.000, iz prethodne godine prenijeće 10.300.000, od donacija i transfera imaće prihod od 13.595.000, a od pozajmica i kredita 5.457.000. eura.

Od 38.101.000 eura koje su namijenjene za tekuću budzetsku potrošnju na bruto zarade zaposlenih ide 12.416.780, ostala lična primanja 939.600, rashode za materijal 2.473.550, rashode za usluge 2.248.200, tekuće održavanje 681.800, kamate 960.000, rentu 119.000, subvencije 230.000, ostale izdatke 1.710.750, transfere 15.621.520, pozajmice i kredite 50.000 i rezervu 650.000 eura.

Kapitalni budzet Glavnog grada planiran je na 50.110.800 eura što je za 819.200 eura manje nego u ovoj godini. Od toga iznosa za lokalnu infrastrukturu je namijenjeno 38.366.600, građevinske objekte 2.470.000, opremu 7.786.100 i za investiciono održavanje 1.488.100 eura. Među najznačajnijim projektima koji su predviđeni u narednoj godini su postrojenje za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda koji je planirano 14.802.000, izgradnja Bulevara Vilija Branta za koji je opredijeljeno 535.000, izgradnja saobraćajnice Trešnjica-Mataguži, (faza od Trešnjice do naselja Gošići) za šta je namijenjeno 800.000 eura.

U narednoj godini Glavni grad je namijenio novac i za uređenje zelenih površina, dječjih igrališta i hidrostitema, kao i za izgradnju saobraćajnica i mostova, zatim hidrotehničkih instalacija, ali i za eksproprijaciju i opremanje lokacija novih gradskih četvrti.

Nacrt budzeta je na javnoj raspravi 15 dana. Centralna javna rasprava zakazana je za 24. novembar.

RTCG

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *