Institut “Simo Milošević”: Pod hipotekom i Vila Galeb, minus 17 miliona eura

Dodajte komentar

Institut “Simo Milošević” je poslednje dvije godine poslovao sa minusom od 18 miliona eura, pa je ukupan gubitak preduzeća na kraju prošle godine 17 miliona, jer su imali neraspoređenu dobit iz prethodnih godina od milion eura. Takođe, državno preduzeće se kreditno zaduživalo, a obezbjeđenje za kredite bila ja vrijedna imovina, među kojom je i Vila “Galeb”, poznata i kao Titova vila. Društvo za reviziju Eurorev je upravo na to i skrenulo pažnju u revizorskom izvještaju za 2020. godinu.

-Skrećemo pažnju da je kao sredstvo obezbjeđenja kredita i restitucije stavljena hipoteka na nepokretnostima upisanim u LN 443, KO Tonla i to: na zemljištu površine 13.946 kvadrata i građevinskim objektima upisanim na katastarskoj parceli br. 192, zemljištu površine 19.195 kvadrata na katastarskoj parceli br. 195/2, kao i na nepokretnostima na katastarskim parcelama 123 i 124 (Vila “Galeb”), katastarske parcele 137 i 139, LN 2593, KO Topla i na katastarsku parcelu 629, LN 443, KO Topla. Protiv društva se vodi određeni broj sudskih sporova iz kojih mogu nastati obaveze po tom osnovu. Do momenta okončanja sporova nijesmo u mogućnosti da utvrdimo posledice na ukupan položaj društva, naveo je revizor u izvještaju o reviziji za 2020. godinu.

Dugoročni krediti Instituta su 342 hiljade, dok su kratkoročni skoro dva miliona. Revolving krediti kod Adiko banke iznosili su 1,354 miliona na kraju 2020. godine.

Prošlu godinu Institut je završio sa 9,98 miliona minusa. Prihodi su lani bili samo 3,8 miliona zbog pan demije. Samo troškovi zarada su bi li veći od prihoda i iznosili su pet miliona, što je za milion manje nego u 2019. godini.

Stalna imovina preduzeća na kraju 2020. godine iznosila je 122,8 miliona, dok je godinu rani je bila 63 miliona. Kapital je iznosio 101,7 miliona, dok je godinu ranije bio 52,5 miliona. U 2020. godini rezerve su iznosile skoro 60 miliona, dok su godinu ranije bile blizu 200 hiljada. Aktiva i pasiva preduzeća bi li su 123,4 miliona, a godinu ranije 64,6 miliona.

Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine iznose 2,08 miliona eura i odnose se na obezvrjeđenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu procjene vrijednosti.

Država je većinski vlasnik Instituta. To preduzeće je nekoliko puta bilo pred privatizacijom.

Poslednji put ponudu je dostavila češka kompanija Filibet i Vile Oliva, u vlasništvu Žarka Rakčevića. Češko-crnogorski konzorcijum je ponudio za akcije 10 miliona eura i investicioni program od skoro 28 miliona eura koji je predviđao rekonstrukciju i modernizaciju objekata, unapređenje usluga i dalji razvoj turističkih i medicinskih kadrova. Tenderom je bilo predviđeno i da u ugovor bude inkorporirana izjava ponuđača o bezuslovnom prihvatanju poštovanja uslova postojećih kolektivnih ugovora, kao i izjava da neće zatražiti njihovu izmjenu u periodu od najmanje tri godine od dana zatvaranja transakcije.

Izvor: Dan

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *