Osniva se regionalno tržižte e-trgovine vrijedno milijardu eura

1 komentar

U okviru regionalne trgovinske agende, aktivnosti CEFTA-e imaju za cilj olakšavanje trgovine robom i uslugama i uspostavljanje regionalnog tržišta e-trgovine.

Ovo je rečeno na sastanku ministara ekonomije zapadnog Balkana u okviru Zajedničkog predsjedništva Sjeverne Makedonije i Bugarske sa Berlinskim procesom za 2020. godinu.

“CEFTA je presudna u izgradnji zajedničkog regionalnog tržišta i njegovoj integraciji u jedinstveno tržište EU. Zajedničko regionalno tržište donijeće brže usklađivanje s propisima EU i ubrzati proces integracije u EU za zemlje CEFTA-e”, rekao je Emir Đikić, direktor Sekretarijata CEFTA-e.

“Usredsredićemo se na četiri ključna prioriteta – širenje zelenih koridora/zelenih traka na susjedne države članice EU, dalje usklađivanje postupaka prema CEFTA-i kroz sporazume o međusobnom priznavanju (MRA), izgradnju regionalnog tržišta e-trgovine i uspostavljanje mehanizma za rješavanje sporova”, dodao je Đikić.

Naveo je kako će ove aktivnosti smanjiti trgovinske troškove i vrijeme provedeno na prelazima, omogućiti proizvodima i uslugama brži dolazak na tržište CEFTA-e i ukloniti necarinske barijere između stranaka.

U okviru regionalne trgovinske agende, aktivnosti CEFTA-e imaju za cilj olakšavanje trgovine robom i uslugama i uspostavljanje regionalnog tržišta e-trgovine.

“Tržište e-trgovine CEFTA danas se procjenjuje na oko milijardu eura, uz snažan rast. Naš posao je pružiti pristup ovom tržištu mladim i kreativnim ljudima koji mogu stvoriti posao za više mladih ljudi. Moramo izvoziti robu i usluge putem Interneta, CEFTA je odobrila putokaz koji će nas voditi ka uklanjanju najvećih prepreka prekograničnoj digitalnoj trgovini”, rekao je ministar ekonomije Sjeverne Makedonije, Krešnik Bektešhi.

U sklopu zasijedanja Zelene agende, učesnici su razgovarali o rezultatima Zelene advokatske komore i pozdravili inicijativu za njeno širenje na susjedne države članice EU.

“CEFTA SEED sistem podržaće implementaciju Agende zelene komore, omogućiće brži tranzit robe i usluga između zemalja CEFTA-e i EU”, rekao je Đikić, direktor Sekretarijata CEFTA-e.

Izvor: Indikator.ba

Podijeli ovaj članak
1 Komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *