“Plantaže” ostvarile gubitak od 2,1 miliona eura u prvom kvartalu

Dodajte komentar

Kompanija “13. jul – Plantaže” je u prvom kvartalu ostvarila gubitak od 2,1 miliona eura. Iz ove kompanije je saopšteno da je negativan finansijski rezultat u prvom i drugom kvartalu uobičajen, jer se tek po završetku berbe vinskog grožđa u trećem kvartalu može očekivati i realno ostvariti pozitivan poslovni rezultat.

– Posmatrani period je period visokih proizvodnih ulaganja gdje su troškovi mnogo veći od prihoda, posebno u prvoj polovini godine, jer tek sa početkom ljetnje turističke sezone prihodi rastu bržom dinamikom od troškova, pa se po njenom završetku i ostvarivao pozitivan finansijski rezultat, što je inače trend u posljednjih 25 godina – istaknuto je u saopštenju.

Rashodi

Odbor direktora je održao redovnu mjesečnu sjednicu na kojoj su, kako se navodi, razmatrana aktuelna pitanja kompanijskog rada i poslovanja u prethodna tri mjeseca.

– Odbor direktora je prihvatio izvještaj menadžmenta o poslovanju u prvom kvartalu ove godine. Ostvareni su prihodi u iznosu od oko 2,2 miliona eura, što je za oko 500.000 eura manje nego u istom periodu prošle godine. Posebno je izražen pad na inostranim tržištima. Projekcije su da će se – zbog djelovanja koronavirusa i iz tog razloga izazvanih poremećaja na tržištu – do kraja godine ostvariti pad prodaje za oko 30 odsto – navedeno je u saopštenju.

Ukupni rashodi u prvom kvaratalu su na nivou prošlogodinjih i iznose 5,8 miliona eura.

– Zahvaljujući naporima svih zaposenih u kompaniji smanjene su pojedine kategorije troškova, na koje se moglo uticati. Posebno cijenimo pozitivnim dogovor menadžmenta i Sindikata o smanjenju obračunske vrijednosti boda za 30 odsto uz poseban tretman zaposlenih sa najnižim primanjima u kompaniji. Nedostatak radne snage je izuzetan i poseban kompanijski problem, čijem je rješavanju Odbor direktora dao pozitivnu ocjenu, pa je i ovom prilikom menadžmentu dao podršku. Odbor direktora je konstatovao da je izmirenje obaveza po osnovu poreza i doprinosa, do početka pandemije koronavirusa, izuzetno dobra osnova za dalji nastavak kompanijskog uspješnog rada i poslovanja. Odbor direktora je naglasio da je pitanje smanjenja ukupnih troškova stalni zadatak kompanijskog menadžmenta, a koji je i predmet izvještavanja na svakoj redovnoj sjednici Odbora direktora – navedeno je u saopštenju.

Investicije

I u ovom periodu, kako je napisano, nastavljene su planirane investicione aktivnosti.

– Na kompanijskom imanju zasađeno novih 46 ha vinograda, a u toku su aktivnosti na postavljanju sistema za navodnjavanje, kao i tehnički prijem nove bunarske bušotine. Vrijednost ove investicije prelazi iznos od 1,5 miliona eura i samo je dio planiranih investicija za 2020. godinu, koje na ukupnom nivou prelaze iznos od 6 miliona eura, a koje su planirane prije proglašenja pandemije koronavirusa – navedeno je u saopštenju.

Poseban akcenat je, kako je navedeno, dat sagledavanju kompanijskog pravovremenog reagovanja u uslovima djelovanja (Kovid-19) koronavirusa, koji je prouzrokovao velike i očigledne štetne posljedice po njihovo redovno poslovanje “koje je usljed toga nesumnjivo poremećeno, sa velikim stepenom vjerovatnoće da će takvo stanje biti i u narednom periodu i nakon ukidanja ovim povodom uvedenih vanrednih mjera”.

– Do momenta proglašenja pandemije koronavirusa i uvođenja vanredne situacije i niza mjera u borbi sa ovom opakom bolešću, rezultati kompanijskog poslovanja su bili pozitivniji u odnosu na uporedni period prošle godine. Kompanija je u proteklih pet mjeseci, uz vanredne napore svih zaposlenih i menadžmenta i u ovakvim nezapamćenim kriznim uslovima realizovala kontinuiranu proizvodnju gotovih proizvoda i na veoma kvalitetan način održala zasade na imanju (vinograde, voćnjake, maslinjake i dr.), a sve uz poštovanje važeće pravne regulative i njome utvrđenih standarda. Tako da je kompanijska proizvodnja, bez obzira na sva poslovna iznenađenja izazvana višom silom, odnosno pandemijom Kovid-19 uspjela da zadovolji, inače uobičajene, zahtjeve složenog proizvodno – tehnološkog rada i blagovremeno završi sve planirane agro-tehničke i tehnološke operacije. Zbog toga sa ponosom konstatujemo da su naši zasadi i drugi proizvodni kapaciteti u izvanrednom stanju – istakli su iz “Plantaža”.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *