“BDP po glavi stanovnika porastao sa 6.908 na 7.743 eura”

Dodajte komentar

Vlada je na jučerašnjoj sjednici usvojila Jesenju analizu makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi za 2019. godinu.

“Crnogorsku ekonomiju u periodu 2017 – 2019 karakteriše dinamičniji ekonomski rast, u prethodne dvije godine sa visokim stopama i možemo kazati da je u 2019. godini ostvarena stopa rasta od 3,1 odsto respektabilna stopa rasta imajući u vidu rezultat u prethodnom periodu“, saopštila je na konferenciji za medije generalna direktorica Direktorata za ekonomsku i razvojnu politiku u Ministarstvu finansija Iva Vuković.

Takođe je navela da je BDP po glavi stanovnika porastao sa 6.908 eura u 2017. na procijenjenih 7.743 eura u 2019. i BDP po glavi stanovnika prema standardu kupovne moći u Crnoj Gori porastao sa 44 na 47 odsto prosjeka EU, najviši u regionu Zapadnog Balkana dok je rast u 2018. najveći u regionu Zapadnog Balkana i jedan od najvećih u Evropi.

“Za 2019. godinu procjena je da će crnogorska ekonomija rasti po stopi od 3,1 odsto, međutim nakon usvajanja procjene od strane Vlade objavljeni su podaci o većini indikatora za treći kvartal koji bilježe izuzetno snažne stope rasta. U tom smislu imamo da turizam za 10 mjeseci bilježi rast od 19 odsto u dolascima i 10,7 odsto rast noćenja što znači da ovako snažna turistička sezona može ukazati da će stopa rasta u 2019. godini biti i premašena preko 3,1odsto“, izjavila je Vuković.

Građevinarstvo je ostvarilo rast u trećem kvartalu od 31 odsto mjereno vrijednošću izvršenih građevinskih radova. Samo ova dva indikatora ukazuju da bi treći kvartal trebao da ima snažnu stopu rasta i najava je da će Uprava za statistiku (Monstat) sjutra objaviti stopu rasta trećeg kvartala.

“Investicije predstavljaju glavni pokretač privrede u prethodnom periodu. Realizuju se brojni projekti: autoput Bar-Boljare, podmorski energetski kabal, Porto Montenegro, Portonovi i brojni drugi projekti u energetici, turizmu, telekomunikacijama, industriji, saobraćaju“, navela je Vuković i dodala da smo imali visoko učešće u bruto investicija u BDP-u od oko 31 odtso i preko 2,1 milijarde eura stranih direktnih investicija uloženo je za skoro tri godine.

Crnogorska ekonomija radi na poboljšanju turističke destinacije uz kontinuirano unaprjeđenje smještajnih kapaciteta.

U 2019. otvoreno 46 novih hotela, čime je ponuda povećana za 11 odsto. Značajno veći broj turista u predsezoni i postsezoni i prihodi (ino turisti) za devet mjeseci su veći za 9,3 odsto.

Izrazito snažni su bili i tokovi na tržištu rada. Parametri tržišta rada će prema procjeni biti bolji od rekordne 2018.

Vuković je rekla da su dinamična ekonomska aktivnost i dobre razvojne politike opredijelile kretanja na tržištu rada, uz podsjećanje da je povećana minimalna zarada i da su smanjeni doprinosi za zdravstvo na teret poslodavca.

“U fokusu je nastavak sprovođenja mjera fiskalne konsolidacije usmjerenih na smanjenje budžetskog deficita i stvaranje uslova za postepeno opadanje javnog duga“, istakla je ona.

Prihodi budžeta za devet mjeseci 2019. veći 5,1 odsto u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje dok je za devet mjeseci ostvaren suficit javnih finansija od 3 miliona eura ili 0,1 odstp BDP-a.

Održivi razvoj ostaje u fokusu razvojne i ekonomske politike uz racionalno i adekvatno korišćenje prirodnih resursa, razvijaju se energetika, poljoprivreda i turizam.

“Razvija se cjelogodišnji turistički proizvod uz unaprjeđenje fizičke infrastrukture kao preduslov za brži ekonomski rast i razvoj“, navela je Vuković.

Ulaganje značajnih sredstava u izgradnju i rekonstrukciju saobraćajne infrastrukture i za autoput je ukupno isplaćeno 655,6 miliona eura.

Završetkom projekta izgradnje podmorskog elektroenergetskog kabla Crna Gora je postala jedno od najznačajnijih energetskih čvorišta Evrope.

“Stabilan i predvidljiv pravni i regulatorni okvir podstiče investicije u sektoru elektronskih komunikacija i rađeno je puno i na otklanjanju prepreka konkuirentnosti kroz realizaciju strukturnih reformi u cilju jačanja konkurentnosti“, istakla je Vuković.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *