Lutrija Crne Gore već u minusu 250.000 eura

Dodajte komentar

Podgorička firma Lutrija Crne Gore je nakon prvih devet mjeseci poslovanja ove godine u gubitku 251.871 euro, pokazuje novi izvještaj koji je na internet stranicama objavila Montenegroberza.

Radom kompanije prihodovano je 870.838 eura, od čega su 833.184 eura prilivi od prodaje roba i usluga, a 37.654 ostali prihodi. Istovremeno su rashodi dostigli čak 1,12 miliona eura. Najveću stavku u tom dijelu predstavljaju zarade zaposlenih na koje je dato 487.940 eura, dok se na ostale poslovne rashode odlilo još 428.453 eura. Na materijal potreban za kontinuirani rad odvojeno je 80.806 i na amortizaciju 121.924 eura. Tako je poslovni rezultat u ovom periodu bio negativnih 248.285 eura.

Rezultat finansijskih tokova bio je takođe negativan i iznosio je 1.005 eura, pošto je priliv bio 95, a odliv 1.100 eura. Kod ostalih poslovnih aktivnosti isto je registrovan gubitak od 2.581 eura.

Finansijski iskazi vezani za gotovinu pokazuju da je kompanija poslovanjem od početka godine do kraja septembra imala priliv od 1,07 miliona eura. Najveći su bili prilivi od prodaje 987.915 eura. S druge strane, odlivi gotovinskih sredstava od 1,09 miliona eura najviše se odnose na zarade 486.099 eura, zatim na plaćanje dobavljačima 395.021 i na kamate 900 eura. Za različite obaveze prema lokalnoj i državnoj administraciji data su 203.204 eura. Tako je gotovina iz poslovnih aktivnosti imala negativan iznos od 19.255 miliona eura. Kako je saldo na početku godine bio 20.872 eura, u kasi se na kraju septembra nalazilo 1.617 eura.

Ukupna imovina kompanije iznosila je 4,17 milion eura, od kojih su 4,06 miliona predstavljale vrijednost nekretnina i opreme, 25.842 nematerijalna ulaganja, a 77.844 dugoročni plasmani sredstava. Za kratkoročne finansijske aranžmane uključujući gotovinu izdvojeno je 282.158 eura, dok su zalihe iznosile 10.667 eura.

Sadašnji osnovni kapital ima vrijednost 4,73 miliona eura i raspoređen je u 2,76 miliona akcija, dok je postojeći gubitak na strani pasive čak 2,34 miliona eura. Pozitivni rezultati revalorizacije rezervi donijeli su kompaniji 1,08 miliona eura, odložene poreske obaveze imaju vrijednost 268.867 eura, a kratkoročne obaveze 688.810 eura.

Lutrija Crne Gore je firma u kojoj većinsko vlasništvo ima podgorički Flesh & As 55,99 eura, Sava Grbović iz Nikšića 43,06 odsto, a ostala pravna i fizička lica još 5,95 odsto učešća.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *