Dugovi Atlas banke 133 miliona eura

1 komentar

Priznata potraživanja Atlas banke u stečaju iznose 133,07 miliona eura, ali to nije konačna cifra zbog žalbenih postupaka koje su pokrenuli klijenti banke nezadovoljni iznosom novca koji im je po osnovnu potraživanja priznala stečajna uprava.

Stečajni upravnik Atlas banke Mirko Radonjić “Vijestima” je kazao da se trenutno po određenom broju rješenja vode žalbeni postupci, za određeni broj rješenja žalbeni rok još traje, a određeni postupci su prekinuti iz zakonskih razloga.

“Uz to, protiv jednog broja rješenja Fonda za zaštitu depozita (FZD) kojima je utvrđeno da su određeni deponenti isključeni iz prava na isplatu garantovanog depozita se vode upravo sudski sporovi. Sve navedeno će uticati na konačne podatke”, objasnio je Radonjić.

Stečajni odbor Atlas banke je rok za rješavanje potraživanja povjerilaca koji je bio do 5. juna, produžio do 8. jula ove godine.

Radonjić je kazao da je građanima čiji su depoziti zaštićeni priznato 19,93 miliona eura, a pravnim licima 8,7 miliona eura.

“Fizičkim i pravnim licima koja su isključena iz prava na isplatu garantovanog depozita priznato je 4,22 miliona eura FZD-u po osnovu obračunatih garantovnaih depozita priznato je 12,60 miliona eura. Dakle, ukupni iznos priznatih potraživanja (privremeni podatak) je 133, 07 miliona eura”, naveo je Radonjić.

Najveće priznato potraživanje je FZD-a, dok stečajni upravnik nije mogao da za ostale povjerioce da podatke, uz obrazloženje da bi na taj način način povrijedili obavezu čuvanja bankarske tajne.
Radonjić je kazao da nije prenosio imovinu niti obaveze Atlas banke u stečaju na druge banke.

Stečaj u Atlas banku, u vlasništvu predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića koji je na Interpolovoj potjernici, uveden je početkom aprila. Ukupni depoziti kod ove banke iznose 189 miliona eura, od čega su zaštićeni, u pojedinačnim iznosima do 50.000 hiljada i za koje garantuje FZD, 89 miliona eura.

U drugoj banci Kneževića u koju je uveden stečaj početkom januara, IBM banci, ukupna prijavljena potraživanja iznose 43,32 miliona eura, dok je stečajna uprava banke priznala nešto malo manje od te sume 43,12 miliona eura.

“Najveća tri prijavljena potraživanja su od Fonda za zaštitu depozita (FZD) 22.514.922 eura, nerezidentnog pravnog lica 6.725.110,09 eura i Investiciono-razvojnog fonda 760.989,38 eura”, rekao je ranije “Vijestima” stečajni upravnik IBM banke u stečaju je Milan Rakočević.

Stečajna masa sastoji se od sve pokretne, nepokretne, materijalne i nematerijalne imovine banke, gdje god se ona nalazi, svih potraživanja, ugovornih, intelektualnih i ostalih prava stečenih na osnovu zakona. U stečajnu masu ne ulazi imovina banke ili pravo (lcolateral) koje je banka založila radi obezbjeđenja kredita za ispunjenje obaveza u platnom sistemu, a koji je uzela od drugog učesnika platnog sistema.

Oglasili prodaju imovine banke

Stečajna uprava Atlas banke je 24. juna ove godine oglasila na prodaju imovinu banke čija je početna cijena 1,98 miliona eura. Na prodaju je ponuđeno zemljište, zgrada i poslovni prostori Atlas banke u Podgorici. Javno nadmjetanje će biti za mjesec od dana objave poziva.

“Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju, imaju sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10 odsto od iznosa početne cijene za predmetne nepokretnosti i to iznos od 198,85 hiljada”, piše u pozivu.

Advokat Zorica Đukanović zastupa stečajnu upravu u ovom postupku i u njenim kancelarijama će biti javno nadmetanje.

(Vijesti)

Podijeli ovaj članak
1 Komentar
  • “Najveća tri prijavljena potraživanja su od Fonda za zaštitu depozita (FZD) 22.514.922 eura, nerezidentnog pravnog lica 6.725.110,09 eura i Investiciono-razvojnog fonda 760.989,38 eura”, rekao je ranije “Vijestima” stečajni upravnik IBM banke u stečaju je Milan Rakočević. citat

    Zar potraživanje FZD-a nije manje za deset miliona, a koje je CB CG prebacila sa računa IBM-a na rč FZD, a što su g-din Vujačić i g-din Marković potvrdili prije nekoliko mjeseci? Zašto je potraživanje za isplatu malih deponenata ukupno, kada je deset miliona već prenešeno a što je trebalo da smanji potraživanje?

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *